Klimatsmarta värmepumpar sparar resurser och minskar utsläpp

Traditionella värmesystem som olja och kol, genererar stora mängder koldioxidutsläpp. Genom att…

Traditionella värmesystem som olja och kol, genererar stora mängder koldioxidutsläpp. Genom att investera i värmepumpar kan du drastiskt minska behovet av fossila bränslen och uppnå betydande minskningar av ditt koldioxidavtryck - på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

 

Det finns tre typer av värmepumpar: luft-till-luft, vattenvärme och bergvärme. Pumparna samlar värme från luften, vattnet eller marken utanför din fastighet och koncentrerar värmen så att man kan använda den inomhus.

Uteluften innehåller energi som kan användas för värmeproduktion, även vid temperaturer långt under noll. Luftvärmepumpar kan användas både för uppvärmning på vintern och till att kyla på sommaren. Värmepumparna omvandlar energin från uteluften till varm eller kall luft, och luften sprids sedan via ventilations- och värmesystem i byggnader.

För vattenbaserade system finns det ett antal tillgängliga naturliga värmekällor som mark-, yt- och havsvatten, avloppsvatten, industriavlopp med mera. Grundvatten eller vatten nära havs- och sjöbotten är också en vanlig källa eftersom energin är lätt tillgänglig i många områden och erbjuder en stabil temperatur. Avloppsvattnet har vanligen en högre temperatur.

Ett värmepumpsystem med markkälla kan till och med göra dig oberoende av fjärrvärme och trycka ner koldioxidutsläppen som blir när du värmer din fastighet, till nära noll. Naturligtvis kan alla tre typer av värmepumpar också användas som stödjande värmesystem tillsammans med exempelvis fjärrvärme eller gas.

Investera i jordvärmepumpar för att minska långsiktiga kostnader

Jordvärmepumpar kan installeras för vid ny- och ombyggnad på de flesta ställen. Ett geotermiskt energisystem är särskilt fördelaktigt när fjärrvärme inte är tillgängligt. Installation av ett jordvärmesystem hjälper dig också att följa ständigt skärpta energiföreskrifter.

Under sommaren kan du använda den geotermiska värmepumpens kylkapacitet för att kyla dina byggnader.

Speciellt om du har stora byggnader med separata golvvärmeytor kan ett hybridsystem vara lämpligt. Ett hybridsystem kombinerar jordvärme och fjärrvärme och gör att du kan dra nytta av det via demand response.

Att installera värmepumpar garanterar optimala resultat

Vi hjälper dig gärna att jämföra olika värmesystem. Våra energimätningar jämför lönsamheten och lämpligheten för just din fastighet. Vi kan simulera byggnadens energianvändning och beräkna återbetalningsperioden för investeringen. Ta hjälp av oss - vi installerar din värmepump säkert.

Andra tjänster som kan vara intressanta

Vill du veta mer?

 Kontakta oss