15 search results for ""

Sök
Kategori:
Sortera efter
Relevans Nyast
Visa lista
Stor Mindre
Nordanstig

Nordanstig

Många åtgärder samtidigt ger bättre energiprestanda och mer tid till verksamheten INVESTERING 157 mkr - 105.000 kvm - 66 byggnader RESULTAT Garanterade besparingar och grönt lån finansierar projektet FÖRDELAR Energiprestanda, lägre underhållsskuld, mindre klimatpåverkan   Erik Hedlund, Kommunchef, Nordanstigs kommun  Vi vill att de kommunala pengarna ska användas på ett sätt som känns bra för medborgarna.  Vi tar in våra fastigheter i framtiden och jobbar mot framtidens förväntningar på hur en fastighet ska driftas.   Kundbehov Likt många andra kommuner har Nordanstig en utmaning i ett äldre fastighetsbestånd och begränsade resurser. Agenda 2030 har antagits av kommunstyrelsen och arbetet med att minska kommunens klimatpåverkan är i full gång. Stort behov att renovera, modernisera och ge kommunens olika samhällsfastigheter som exempelvis skolor, förskolor, badhus och flerbostadshus ett tekniskt lyft då ett energiprestandaavtal EnPC  kan genomföras med en enda upphandling.  Lösning Projektet handlar om att få ner kommunens driftkostnader, till exempel för värme och energi, utan att påverka arbetsmiljön i lokalerna. Åtgärder kan vara nya ventilationsaggregat och ny belysning som ger en bra inomhusmiljö. Optimerade uppvärmningssystem ger en jämn temperatur och nyinstallerade solceller producerar grön el. Gnarps skola i Nordanstig GNARPS SKOLA Genom att sänka de löpande driftkostnaderna frigörs resurser till exempelvis en bättre skolgård eller ett trevligare samlingsrum på ett äldreboende. Pengarna kan användas där de gör mest nytta, i närheten av människorna.   Vill du veta mer? Book a meeting   Vi hjälper våra kunder att lyckas Andra tjänster som kan vara intressanta

Mer