Optimala sjukhuslokaler – så skapas friska rum för vården

Optimala sjukhuslokaler – så skapas friska rum för vården

En unik miljö och ett samhällsbärande uppdrag att vara stolt över. Teknik som utmanar och som gör jobbet kul. Kompetenta kollegor och bra lagarbete. Det är de främsta anledningarna till varför Caverions anställda inom teknisk förvaltning på sjukhus trivs så bra på jobbet.

Caverion har lång erfarenhet av teknisk förvaltning på sjukhus, vårdcentraler och laboratorier och har bland annat uppdrag på Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge samt sjukhusen i Nacka, Dalen och Handen.

Caverion kan ta hela ansvaret för planering, konstruktion, drift och underhåll av alla tekniska system och lösningar på anläggningar för offentlig sjukvård. Uppdragen på sjukhusen kan såklart skilja sig åt men grunden är oftast den samma: Att hjälpa sjukvårdsinrättningar att använda sina lokaler på ett optimalt sätt på lång sikt. Och att erbjuda en transparent tjänst från en enda leverantör med en kontaktpunkt för kundens alla behov.

”Sjukhuset är otroligt stort, det gör det här uppdraget speciellt” Anders Mötsch, tillförordnad platschef, Karolinska sjukhuset i Huddinge.

Karolinska sjukhuset i Huddinge är Sveriges största sjukhus med sina 500 000 kvadratmeter lokaler. Det är också ett av Caverions nyaste uppdrag inom vårdområdet. Avtalet, som löper på fem år med option på ytterligare tre, trädde i kraft i november förra året, alltså precis innan coronaviruset började spridas över världen.

"Vi är fortfarande i något av en uppstartsfas där vi tillsammans med uppdragsgivaren hittar ett sätt att bli trygga i det vi gör. Där vill jag ge en stor eloge till personalen, den arbetsstyrka vi satt samman. De har gjort det jättebra. Vår statistik när det exempelvis gäller att åtgärda rapporterade fel är redan nu oftast inom stipulerad tid" säger Anders Mötsch.

Caverion har hela 65 personer på plats. Merparten av dem nyrekryterades för uppdraget, som innehåller två delar; ett avtal med Locum och ett med Karolinska.

"Vi hjälper Locum med allt som är fastighetsägarens ansvar i huset, alltså skalet och infrastrukturen."

Caverion har personal på plats dygnet runt, alla dagar om året. En driftledningscentral med två personer är hela tiden bemannad.

"När folk frågar mig om det här uppdraget brukar jag använda två ord för att beskriva det: Stora volymer. Det som gör det uppdraget lite annorlunda är nämligen volymen. Allt är mycket, mycket större. Bara att gå genom hela sjukhuset tar väldigt lång tid" säger Anders Mötsch och fortsätter: "De stora volymerna gör också att kostnaderna stiger. Att bara exempelvis byta lysrör blir ett väldigt stort projekt."

På Karolinska i Huddinge var man först ut med att ta emot Coronapatienter.

"Vi har bland annat hjälpt till med att femdubbla antalet intensivvårdsplatser på sjukhuset. Det har varit ett stort fokus för oss här under den här pandemin. Vi har också sett till att man kunnat sätta upp testverksamhet i tält utanför."

"Coronapandemin har såklart inneburit att vår personal, liksom vårdpersonalen, har fått tillämpa helt nya rutiner för att undvika att bli smittade och för en säker hantering av material som exponerats för viruset. Vår personal har jobbat hårdare och mer än vanligt och vi har varit tvungna att förhålla oss till den riskmiljön som vi arbetar i."

”Vi stöttar vården och utför ett samhällsbärande arbete” Tobias Ulrich, platschef, och Daniel Fleetwood, teknisk specialist, Karolinska sjukhuset i Solna.

All specialistvård är sedan några år flyttad till nya Karolinska. Men delar av gamla sjukhuset är fortfarande uppe i drift. Det gäller inte minst hela labbkvarteret, men också gamla thorax, som är ombyggt till bland annat vårdavdelningar, mammografi, lungsjukvård. Och i gamla Astrid Lindgrens barnsjukhus huserar numera en närakut. Det här är ett av Caverions äldsta uppdrag inom vårdområdet.

Kontraktet med Locum, som vanns redan 2001, är uppdelat i ett byggnadsavtal och ett infrastrukturavtal. Inom det senare ingår försörjning av vatten, avlopp, gas samt el och reservkraft till alla byggnader. En driftledningscentral bemannas också dygnet runt. I dagsläget arbetar omkring 45 personer med uppdraget. I gruppen finns elektriker, VVS-tekniker, kylspecialister, steriltekniker och andra tekniska specialister. Till dem hör Daniel Fleetwood, som är specialiserad på försörjning av medicinska gaser. Inom den rollen har han också hjälpt till med konstruktionen och utbyggnaden av mediciniska gaser på sjukhuset i Älvsjö.

Daniel Fleetwood har arbetat på Karolinska ända 2007. Tobias Ulrich började fyra år senare, så båda har lång erfarenhet av uppdraget och av teknisk förvaltning i sjukhusmiljö.

"Det som gör det lite speciellt är att det är krävs en bred teknikleverans. Det är också det som gör jobbet utmanande och kul. Vi jobbar både med lite äldre teknikinstallationer och med den senaste top-of-the-line-tekniken" säger Daniel Fleetwood.

Under coronapandemin har Caverion hjälpt till med att bygga upp ett så kallat fälttriage, ett tält för corona-tester, utanför sjukhuset. Man har också sett till att kapaciteten på obduktionsavdelningen har kunnat fördubblas. Exakt vad som ska hända med lokalerna i Karolinska är ännu inte bestämt, men en utredning har inletts om att hyra ut delar av lokalerna och sälja andra. Caverions avtal löper i alla fall på till sista juni nästa år.

"Vår vision är att det här uppdraget ska läggas ut på en ny upphandling och att vi då ska vinna det, som den självklara partnern" säger Tobias Ulrich.

Både han och Daniel Fleetwood kan i nuläget inte tänka sig att jobba med något annat än teknikförvaltning på sjukhus.

"Vi bidrar till samhällsnyttan. Jag är stolt när jag kommer hem från jobbet. Vi stöttar sjukvården, det är det som vi är här för" säger Daniel Fleetwood.

”Inte en dag är den andra lik - jag jobbar i en miljö som betyder mycket för mig” Johan Sundström, ansvarig för området Söderort, vilket inbegriper sjukhusen i Nacka, Dalen och Handen.

Caverion har skött den tekniska driften på de tre sjukhusen sedan 2016 men uppdragen har vuxit med tiden. Johan Sundström och hans kollegor ansvarar för alla tekniska installationer, såsom värme, vatten och ventilation. Uppdraget omfattar också felavhjälpande arbete som ser till att arbetet i lokalerna kan flyta på felfritt.

"Under den senaste tiden har en stor del av arbetet koppling till coronapandemin. Det handlar om att säkerställa försörjningen av medicinska gaser men även om att exempelvis separera patienter med covid-19 från övrig vård."

Johan Sundström säger att det krävs en hel del av de tekniker som arbetar på sjukhusen.

"Vi har höga tekniska kunskapskrav på vår personal. Därför är vi noga vid nyrekryteringar. Men det krävs också en lyhördhet och en fingertoppskänsla eftersom vi befinner oss i en miljö med patienter som ibland är svårt sjuka."

Det är mycket stimulerande och utvecklande att arbeta med teknisk drift på sjukhus, tycker Johan Sundström.

"Jag har haft den här rollen sedan 2018 och inte en enda dag har jag tyckt att det varit tråkigt att kliva ur sängen. Det är ett kvitto på att jag är i en miljö som betyder mycket för mig, där jag omger mig med fantastiska medarbetare och där jag gör skillnad. Det är väldigt omväxlande. Inte en dag är den andra lik."

"Vi har också ett mycket tajt och nära samarbete med vår beställare Locum. Det är inte så att vi sitter var och en på egen kammare utan vi jobbar tillsammans på ett konstruktivt vis."