Bållebergets förskola

Värmeinstallationer och vindsisolering – arbetet inför vintern fortsätter

Projektet fortsätter som planerat. Vi fortsätter vårt jobb, att i samarbete med Nordanstigs kommun och Nordanstigs bostäder, skapa en fin, sund och energieffektiv inomhusmiljö för kommunens invånare. I den situationen vi nu befinner oss i, överallt i världen, är det viktigare än någonsin att skapa en miljö som vi alla mår bra i.

Vi är nu inne i november och kylan har börjat komma. Sedan det senaste blogginlägget har vi utfört många av de större värmeinstallationerna och endast ett fåtal vindsisoleringsarbeten kvarstår detta året. Vi kan därmed, inom kort, säkerställa rätt inomhusklimat till minimal energiåtgång för detta vinterhalvår.

Sedan augusti har vi kommit långt i arbetet med kommunens förskolor och skolor. Bållebergets förskola får som sista åtgärd sin solcellsanläggning denna vecka och vinden på Arthur Engberg skolan isoleras denna vecka.
Nedan kan du läsa uppdateringar om vad som pågår och vad som planeras framöver:
Arthur Engberg skolan

Kommer inom kort få eltillförseln säkrad så värmepumpen kan köras igång och den gamla pelletspannan tas ur bruk. Vinden isoleras under veckan och det sista ventilationsjobbet ska utföras så fort byggnationer på plan 1 är färdiga. Byggnationerna på plan 1 pågår konstant och utförs i kommunens regi parallellt med vårt jobb.

Övriga fastigheter där arbete pågår är:

Gläntans förskola har fått nya ventilationsaggregat som nu kopplas upp till överordnat styr. Även belysningsbyte och byte till modernare motorvärmare.

CFL får sin belysning utbytt kommande veckor, solcellerna är nyligen installerade och ventilationsarbeten pågår denna vecka.

Aspvägen/Alvägens värmesystem färdigställs i detta nu där ventiler justeras in och nya termostater sätts in.

Södra vägen 18 ska nästa vecka få sitt ventilationssystem utbytt.

Bergsjövägen 20/22 väntar likt Arthur Engberg skolan på att få eltillförseln säkrad till de nya värmepumparna, därefter tas pelletspannan ur bruk och värmen slipper gå igenom kulvertar. Idag går värmen från pelletspannan på Bergsjövägen 22 till Bergsjövägen 22 och skolan i Hassela.

Storgatan 14 får en godkänd mängd luft till tvättstugan genom ventilationsarbete.

På Stationsvägen 2 ska bland annat posten och folktandvårdens fläktar i ventilationsaggregaten bytas till nya.

Som en del av projektet inför allt som utförs i alla lokaler inför kommunen ett helt nytt styrsystem, till vilket i princip all teknik i alla fastigheter ska vara uppkopplade. Mer om detta i nästa inlägg.

Ta hand om er!

Läs mer om Caverions arbete med ventilationsssystem