Bildkollage från EPC-projektet i Nordanstigs Kommun
Aner Vehabovic,
27.08.2020
Nordanstig EPC

Solceller och nya automationslösningar – arbetet fortsätter…

Välkomna tillbaka till bloggen efter semesteruppehållet. EPC-projektet har gått framåt under sommaren och vi har i sommar bytt ut hel del belysning till solceller. Solceller är och har på senare år blivit ett självklart inslag i EPC-projekt. Detta för att kostnaderna de senaste åren sjunkit, samtidigt som den långa avskrivningstiden kombinerat med besparingen gör att en solcellsanläggning ger skjuts i projektet.

Pengar sparas årligen genom dessa anläggningar vilket möjliggör att fler åtgärder som kanske inte sparar lika mycket energi/pengar, men gör annan nytta för invånarna, kan utföras inom ramen för projektet – exempelvis finns vissa ventilationsåtgärder som kommer att förbättra byggnadernas arbetsmiljö genom förbättrad luftkvalitet och temperatur.

Nedan kan du läsa uppdateringar om vad som pågår och vad som planeras framöver.

Nordanstigs kommun:
I Bållebergets förskola har vi under sommaren tagit ned ventilationssystemet och ersatt det med en provisorisk frånluftslösning för att barn och personal ska ha luft nu när skolan startar. Vi har också arbetat med byggnadsautomation, bytt ut belysningen, bytt ut den tidigare lösningen för att torka kläder, till moderna torkskåp och vi är just nu mitt i ett termostatbyte. Under de kommande veckorna ska det nya ventilationsaggregatet levereras, monteras och driftsättas samtidigt som ny byggnadsautomatisering installeras.

Allt jobb som Caverion under sommaren utfört på Arthur Engbergskolan börjar bli färdigt. Kvar att göra är mindre arbeten så som isoleringsarbete, injusteringar och uppkoppling av det nya styrsystemet. Vinden ska slutligen isoleras i oktober och sedan är fastigheten färdig.

Under kommande veckor sätts en stor solcellsanläggning upp på särskilda boenden i Sörgården och Bållebo i Bergsjö.

Nordanstigs bostäder:
Arbetet pågår enligt plan i bostadsområdet Aspvägen/Alvägen samt Hundskinnsvägen/Oxelvägen. Inom en dryg månad ska bägge områdena få nya fjärrvärmecentraler, termostater, samt ny byggnadsautomation. Moderna torkskåp ska installeras på Hundskinnsvägen samtidigt som belysning byts ut och solceller sätts upp på Aspvägen/Alvägen. Det senare blir färdigt under hösten.

Arbetet med värmesystemet på Bergsjövägen pågår, där bergvärmepumpsanläggningen inom några veckor ska vara i drift med kompletterande automationsutrustning.

På Jordgubbsvägen 1, Storgatan 23 och Stationsvägen 2 ska arbete påbörjas där fjärrvärmecentraler ska bytas, en injustering av värmen utförs samt termostater och belysning byts ut. Nya, moderna torkskåp ska sättas in och ny styr- & reglerutrustning installeras. Arbetet kommer att pågå under dryga två månader.

Under vecka 34 installeras moderna torkskåp på Harvens väg. Samtidigt pågår en del solcellsinstallationer och vindsisoleringsarbeten i andra fastigheter. På Storgatan 15 installeras en solcellsanläggning och på Humlegårdsvägen 5 och 7 isoleras vinden med lösull under denna vecka. Nästa vecka påbörjas arbete att isolera Kyrkvägen, Skolbacken, Krogvägen, kv. Bäcken samt Bergevägen.

Ventilationsarbete och vs-arbete inleds under kommande veckor på CFL.

Det ni ser på bilden längst upp är: Ny köksventilation på Arthur Engbergskolan i Hassela, en nyinstallerad solcellsanläggning på Storgatan 15, aggregatet på Bållebergets förskola som demonteras, provisorisk frånluft på förskolan. Viktigt att personal och barn har en bra arbetsmiljö!

Läs mer om våra tjänster inom EPC.