eMobility för logistik

Elektriska service- och leveransfordon måste vara laddade och redo att köra enligt schemat, oavsett vad som händer.

 

eMobility för lastbilar och servicefordon

Den infrastruktur som krävs för att stödja tyngre elfordon utvecklas snabbt för att stödja elektrifieringen av flottor i logistikföretag. Genom att samarbeta med en innovativ partner för logistik och tunga elfordon håller du dig steget före marknaden och ser till att din flotta alltid är laddad och redo att köra.

En innovativ partner har specialiserad expertis och erfarenhet av att utforma och installera eMobility-infrastruktur för logistikföretag. Detta inkluderar kunskap om den senaste tekniken och bästa praxis, vilket kan bidra till att säkerställa att installationen är effektiv, säker och kostnadseffektiv.

Det är viktigt att ha skräddarsydda lösningar för att uppfylla dina specifika behov. Det kan handla om att utforma och installera laddstationer som är anpassade efter fordonstyp, användningsmönster och/eller era unika driftskrav.

På denna snabbt växande marknad måste infrastrukturen kunna skalas upp i takt med att behov och teknik utvecklas över tid. Detta innebär att utforma och installera laddstationer som enkelt kan byggas ut eller modifieras i takt med att fordonsparken växer eller förändras.

Laddningslösningen bör integreras sömlöst med andra system och processer som du använder. Det kan handla om att integrera laddstationerna med programvara för vagnparkshantering, energihanteringssystem och andra verktyg som hjälper till att optimera effektiviteten, t.ex. fjärrövervakning, hantering och felsökning av nätverket, samt all service och underhåll av utrustningen som behövs.

 

 
 

Andra lösningar inom eMobility:

 
Joakim  Attoff
Joakim Attoff

Ansvarig eMobility

Kontakta oss så berättar vi mer!