eMobility för fastighetsägare

Tillhandahållande av laddning för elfordon är en het fråga för fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Det är viktigt för både fastighetsägare och hyresgäster att tillgodose hyresgästernas behov och att ta hänsyn till hur laddningen av elfordon påverkar byggnadens energihantering och teknik.

 

Laddningstjänster för elfordon i kommersiella byggnader

eMobility-tjänster gynnar dig genom att attrahera hyresgäster och kunder, främja hållbarhet, uppfylla bestämmelser och framtidssäkra byggnaden.

Eftersom elfordon blir allt populärare är det attraktivt för dina hyresgäster och kunder, eller besökare som äger elfordon, att tillhandahålla laddningsmöjligheter.

Att erbjuda laddningstjänster kan hjälpa till att differentiera din byggnad och kan öka sannolikheten för att hyresgäster eller kunder väljer att använda din anläggning.

Genom att tillhandahålla laddningstjänster för elbilar kan du bidra till att minska koldioxidutsläppen och främja hållbara transporter. Detta kan förbättra byggnadens image och rykte som en miljömässigt ansvarsfull anläggning.

I takt med att elfordon blir allt populärare kan tillhandahållandet av laddningsanläggningar bidra till att framtidssäkra byggnaden och integrera eMobility-lösningar med modern byggnads- och energihanteringsteknik.

Detta kan bidra till att säkerställa att din byggnad förblir konkurrenskraftig och relevant när användningen av elfordon ökar.

Europeiska unionen har inkluderat eMobility som en del av direktiven relaterade till EPBD (Energy Perfomance of Bulidings Directive).

Även i länder utanför EU kräver myndigheterna att nya eller befintliga byggnader ska ha laddningsmöjligheter för elbilar som en del av sin regelefterlevnad. Att följa dessa bestämmelser kan hjälpa dig att undvika eventuella böter eller straffavgifter.


Användarvänliga eMobility-tjänster ger mervärde för din byggnad och dess hyresgäster

Hyresgästerna vill framför allt ha tillförlitliga lösningar för laddning av elfordon och de måste passa väl in i den övergripande fastighetsförvaltningen.

Detta gäller energiförbrukning, smidig och enkel tillgång till parkering för hyresgäster och/eller besökare samt den övergripande strategin för att minska byggnadens CO2-utsläpp och uppfylla era hållbarhetsmål. Vi förser dig med dessa tjänster på bästa sätt för att gynna din byggnad och verksamhet.

 

Hur vi hjälpt våra kunder att lyckas:Joakim  Attoff
Joakim Attoff

Ansvarig eMobility

Kontakta mig för mer information!

 

Andra tjänster som kan vara intressanta: