Bevara värde – skapa värde. Tillträdeskontroll ger säkra anläggningar

Tillträdeskontroll ses ofta enbart som en oundviklig kostnad för att hindra obehörigt tillträde…

Tillträdeskontroll ses ofta enbart som en oundviklig kostnad för att hindra obehörigt tillträde medan behöriga ska kunna ges tillträde till rätt område. Dock, via Secured by Caverion, ökar vi värdet genom ökad säkerhet. Vi integrerar tillträdeskontroll med andra system för energibesparingar och kostnadseffektiv fastighetsdrift.

Vad innebär tillträdeskontroll?

Tillträdeskontroll ger behöriga personer tillgång till byggnader eller områden. Man kan också förhindra obehöriga personers tillträde till bestämda områden. Vi integrerar tillträdeskontroll med andra system för energibesparingar och kostnadseffektiv fastighetsdrift.

Stor kraft i tillträdeskontroll

Ett system för tillträdeskontroll kan även integreras sömlöst med ett smart passersystem.  Att integrera tillträdeskontroll med andra tekniska system som audiovisuella system, Caverion BMS, belysning, ventilation och styrsystem för hiss, ger dig många möjligheter. Till exempel reducerar styrsystem  energiförbrukningen genom att reglera utrustning och exempelvis dämpa ventilationen när lokalerna står tomma.

När besökssystem och säkerhetssystem integreras ökar säkerheten  

Moderna säkerhetssystem kan även använda automatiserad personhantering för att öka transparens och skalskydd. Systemet för tillträdeskontroll ökar säkerhetsnivån genom att se till att endast rätt personer kommer in i lokalerna.

Kunskap i realtid om vem som anlänt till eller lämnat byggnaden är viktig, inte bara i krissituationer. Tillsammans med ett skräddarsytt högtalarsystem kan ditt system för tillträdeskontroll även fungera som ett evakueringssystem och som ett system som ökar bekvämligheten. I kombination med porttelefoner vid dörrar och grindar kan din tillträdeslösning identifiera och sätta en korrekt tillträdesnivå för både anställda och besökare.

Bygg det optimala systemet för tillträdeskontroll - tre enkla steg

Vare sig ett standardsystem passar dig eller om du behöver en fristående lösning, hjälper vi dig hela vägen via en trestegsprocess:

  1. Omfattande översyn av situationen, utvärdering av behov och val av rätt system för tillträdeskontroll
  2. Omsorgsfull planering och implementering av systemet skapar en perfekt anpassning till dina behov och målsättningar
  3. Underhåll med full kostnadskontroll genom ett fast månatligt leasingavtal som täcker installationen av systemet för tillträdeskontroll, administrativa tjänster, reparationer på plats, uppdateringar och underhåll av systemen - distansstyrt och lokalt.

Vår erfarenhet och vårt oberoende garanterar bäst lösning för din fastighet

Med kunskap inom all fastighetsteknik får du  den mest fördelaktiga tekniska lösningen som ökar säkerheten och höjer värdet. Med våra mobila läsare och dörraccess kan tillträdeskontroll i realtid tas till platser där det tidigare inte var möjligt eller kostnadseffektivt. Vi kan tillsammans optimera din tillträdeskontroll - du kommer att bli förvånad över möjligheterna.

Andra tjänster som kan vara intressanta