3 search results for ""

Sök
Kategori:
Sortera efter
Relevans Nyast
Visa lista
Stor Mindre
Söderhamn

Söderhamn

Garanterade besparingar minskade underhållsskulden och finansierade EPC projektet INVESTERING 270 mkr - 430.000 kvm - 96 byggnader RESULTAT 10 mkr per år i sparade kostnader för drift och underhåll FÖRDELAR Energiprestanda, lägre underhållsskuld, mindre klimatpåverkan   Sven-Erik Lindestam, dåvarande kommunalråd (S) Söderhamn  För Söderhamns skattebetalare är projektet ett ekonomiskt riskfritt sätt att höja fastighetsstandarden, minska energianvändandet och samtidigt skapa lokala arbetstillfällen   Kundbehov Likt många andra kommuner har Söderhamn en utmaning i ett äldre fastighetsbestånd och begränsade resurser. Ambitionen var att ett snabbt genomförande av åtgärder (3-4 år) skulle sänka kommunens driftskostnader vilket gör det möjligt för besparingarna att täcka investeringskostnaden. Utöver energibesparingarna ville fastighetskontoret även kunna minska sina kostnader för upphandling eftersom ett projekt med energiprestandaavtal EPC 2030 kan genomföras med en enda upphandling. Lösning 270 miljoner investerades i att modernisera och energieffektivisera hyresbostäder, skolor, förskolor och andra gemensamhetslokaler. Projektet var självfinansierat och hanterades vid sidan av en normal investeringsbudget. Majoriteten av fastigheterna inom kommunen och bostadsbolaget har moderniserats. Några exempel på åtgärder är bortkonvertering av oljeanvändningen, övergång till bergvärme eller luftvärmepumpar, installation av ventilation med värmeåtervinning STORA EKONOMISKA BESPARINGAR HÄLLÅSENS FRILUFTSOMRÅDE Söderhamns resultat Söderhamns kommun har sparat minst 10 mkr per år i driftkostnader (den gröna linjen) där driften annars skulle följt den högre blå linjen om inga åtgärder gjorts. Kylan i den stora ishallen för bandy genererar energi och värme till de övriga anläggningarna, och sen kan fjärrvärmen stängas av och hela anläggning sköter sig själv.   Vill du veta mer? Book a meeting   Vi hjälper våra kunder att lyckas Ytterligare tjänster

Kalmar

Kalmar

Energieffektivisering med garanterad energibesparing i Kalmar kommuns fastigheter INVESTERING 152 mkr - 600 åtgärder - 180.000 kvm - 73 byggnader RESULTAT Garanterade besparingar finansierar projektet FÖRDELAR Energiprestanda, lägre underhållsskuld, mindre klimatpåverkan   Gunilla Svensson, Fastighetschef, Kalmar kommun  För att hitta de mest energi- och kostnadseffektiva lösningarna har ett intensivt och nära samarbete med Caverion genomförts.  Vårt energieffektiviserande arbete slutar inte här, utan kommer att fotsätta mot uppställda målsättningar   Kundbehov Likt många andra kommuner har Kalmar en utmaning i ett äldre fastighetsbestånd och begränsade resurser. Fastighetskontoret behövde hjälp med att finansiera nödvändiga underhållsåtgärder, nå miljömål samt komma närmare Agenda 2030 målsättningar. Kommunens byggnader, som till stora delar är byggda på 60- och 70-talet, behövde rustas upp så att de möter dagens krav på energihushållning där ett energiprestandaavtal EPC 2030 kan genomföras med en enda upphandling.  Lösning Målsättningarna med projektet var att lyfta Kalmar kommun som en ekologiskt hållbar kommun. För detta energitjänsteprojekt krävdes en rad långsiktigt hållbara åtgärder, som dessutom behövde bli genomförda så snabbt som möjligt. Åtgärderna innebar bland annat att utbilda och öka medvetenheten för energibesparing hos vår egen personal, verka för en god inomhusmiljö och utnyttja resurser på rätt sätt. Kalmars konsmuseum KALMARS KONSTMUSEUM Konstmuseet i Kalmar har fått förbättrad arbetsmiljö och vistelseupplevelse tack vare att 100-wattslamporna har ersatts med LED-lampor. Den nya belysningen är energisnålare och avger bl.a. mindre värme och lägre UV-strålning. Den kompletterar också byggnadens naturliga ljus på ett bättre sätt än tidigare. Dessutom har museet sänkt både underhålls- och driftkostnader efter genomfört projekt. I Kalmar kommun bor cirka 65 000 personer, varav cirka 36 000 bor i centralorten. Video   -->   Vill du veta mer? Book a meeting   Vi hjälper våra kunder att lyckas Ytterligare tjänster

Nordanstig

Nordanstig

Många åtgärder samtidigt ger bättre energiprestanda och mer tid till verksamheten INVESTERING 157 mkr - 105.000 kvm - 66 byggnader RESULTAT Garanterade besparingar och grönt lån finansierar projektet FÖRDELAR Energiprestanda, lägre underhållsskuld, mindre klimatpåverkan   Erik Hedlund, Kommunchef, Nordanstigs kommun  Vi vill att de kommunala pengarna ska användas på ett sätt som känns bra för medborgarna.  Vi tar in våra fastigheter i framtiden och jobbar mot framtidens förväntningar på hur en fastighet ska driftas.   Kundbehov Likt många andra kommuner har Nordanstig en utmaning i ett äldre fastighetsbestånd och begränsade resurser. Agenda 2030 har antagits av kommunstyrelsen och arbetet med att minska kommunens klimatpåverkan är i full gång. Stort behov att renovera, modernisera och ge kommunens olika samhällsfastigheter som exempelvis skolor, förskolor, badhus och flerbostadshus ett tekniskt lyft då ett energiprestandaavtal EPC 2030 kan genomföras med en enda upphandling.  Lösning Projektet handlar om att få ner kommunens driftkostnader, till exempel för värme och energi, utan att påverka arbetsmiljön i lokalerna. Åtgärder kan vara nya ventilationsaggregat och ny belysning som ger en bra inomhusmiljö. Optimerade uppvärmningssystem ger en jämn temperatur och nyinstallerade solceller producerar grön el. Gnarps skola i Nordanstig GNARPS SKOLA Genom att sänka de löpande driftkostnaderna frigörs resurser till exempelvis en bättre skolgård eller ett trevligare samlingsrum på ett äldreboende. Pengarna kan användas där de gör mest nytta, i närheten av människorna.   Vill du veta mer? Book a meeting   Vi hjälper våra kunder att lyckas Ytterligare tjänster