Våra konsulttjänster och förbättringsåtgärder för industrin garanterar rätt insatser i ditt underhållsprojekt

Underhåll är en kritisk faktor för den produktivitet du får ut av din anläggning. Hög produktivitet…

Underhåll är en kritisk faktor för den produktivitet du får ut av din anläggning. Hög produktivitet betyder också kostnadseffektivitet. Goda råd hjälper dig reducera driftstopp som kan uppstå om tekniken inte fungerar. Tjänsterna hälper dig också finjustera dina underhållsprocesser och att handla upp smidigt och korrekt.

Kontakta oss för mer information

 

Då varje industrianläggning är unik skräddarsys det industriella underhållsprojektet för just din anläggning - och också din affärsstrategi. Projektet bör starta med en noggrann analys av nuvarande situation innan vi går vidare till att optimera underhållet via olika åtgärder.  

Förbättra produktivitet och reducera haverier

Så här kan vi förbättra produktiviteten i din anläggning:

 • Kritisk analys av din produktionsutrustning
 • Underhållsinsatser via mättekniker
 • Underhållstjänster
 • Databashantering för produktionsutrustning i CMMC
 • IoT- och AI-baserade lösningar i topp klass
 • Analysera grundläggande problem
 • Utveckling av produktionsprocesser och LEAN/Six Sigma-metoder

Öka kostnadseffektiviteten via underhåll

Få ut det mesta av resurserna du lagt på underhåll genom att låta oss optimera:

 • Inköps- och leveransprocesser
 • Våra upphandlingsavtal
 • Underentreprenörer
 • Flexibilitet i uresurshantering
 • Flöden för reservdelar och inventarier
 • Informationshanteringssystem

Utveckla ansvarsfördelningen

Skapa tydlighet genom att utveckla processer. Vi kan hjälpa dig med:

 • Underhållsrevisioner
 • Rapportering och möten
 • Underhållsstrategi
 • Hantering av lagar och regler
 • Planering och utveckling

Det finns mer hjälp att få. Förbättra flexibilitet och underhåll ytterligare

När vi väl har gett dig råd kan vi hjälpa till att implementera våra förslag eller hjälpa ditt nuvarande team vidare med:

 • El-, automations- och processteknik
 • Mekaniska installationer, elinstallationer och instrumentering och övervakning
 • Svetsning, också kvalificerad
 • Myndighetskrav på kontrolluppgifter
 • Flyttning av produktionslinjer
 • Workshoptjänster
 • Dygnetrunt-service

Förbättra för dina medarbetare och skapa säkra och hållbara miljöer

För att se till att driften är säker kan vi hjälpa dig med:

 • Revisioner inom säkerhet och miljö
 • Program för att förbättra arbetsmiljön
 • ESQ-hantering av ditt underhåll
 • Kompetensutveckling

Vi står till din tjänst

Vi har över 3000 yrkeskunniga inom industrin i bland annat Finland och Polen med en ojämförlig expertis som garanterar ett framgångsrikt utvecklingsprojekt. När du vill utveckla underhållet i din anläggning, kontakta oss så hittar vi ett sätt att göra ditt industriunderhåll mer kostnadseffektivt.

Andra tjänster som kan vara intressanta