Inbrottslarm

Att skydda sina tillgångar och värde både på företaget och i hemmet är idag en självklarhet.
Inbrottslarm med modern teknik kan tidigt varna för intrång, innan inbrott eller skadegörelse har skett, eller försvåra för gärningsmannen att fullfölja inbrottet. Ett inbrottslarm ska inte bara ses som ett skydd mot materiella tillgångar, det ska även öka tryggheten hos medarbetarna. 

Larmsändare och larmcentral

Inbrottslarmet ansluts via larmsändare till en larmcentral och när ett larm sker skickas en väktare ut för åtgärd. Vi förmedlar larmcentralstjänster från marknadens ledande leverantörer. 

Stöldskyddsföreningens rekommendation är att man ska vända sig till en certifierad anläggarfirma och att produkterna är certifierade/godkända, för att få en professionell anläggning som uppfyller krav och normer.

Certifierad anläggningsfirma

Caverion är en certifierad anläggningsfirma för inbrottslarm i larmklass 1, 2 och 3 som använder certifierade produkter för våra lösningar. Larmanläggningarna som vi levererar är från mindre, enklare applikationer till större komplexa systemlösningar.
Inbrottslarm kan bestå av:

  • Volymskydd
  • Skalskydd
  • Perimeterskydd
  • Överfallslarm
  • Vatten-/Tempraturlarm
  • Brandvarning
  • Ljudbarriärer
  • Rökmaskin

Caverion tar hand om hela installationsprocessen från rådgivning, planering, val av systemlösning till driftsättning och underhåll. Vårt fokus är att ge Er en användarvänlig anläggning som genom sin flexibilitet kan anpassas efter era behov. 

Inbrottslarmet kan också anslutas mot ett integrerat system med passagekontroll och trygghetskameror för att ge en utökad funktionalitet som gör installationen mer kostnadseffektiv. Ett gemensamt gränssnitt och en samlad bild ger hög användarvänlighet och anpassningsbarhet.

Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss