Effektiva system för brandlarm förhindrar skador och ökar byggnadens värde

Bränder i konstruktionen kan spridas oerhört snabbt. Lägg där till brandfarliga kemikalier, mycket…

Bränder i konstruktionen kan spridas oerhört snabbt. Lägg där till brandfarliga kemikalier, mycket folk på plats och ett omodernt brandlarm - då är människors liv, egendom och verksamhet i fara. För att minska riskerna - se till att installera moderna system och underhåll de väl.

Kontakta oss för mer information

 

Mycket är vunnet om du upptäcker brand tidigt

Du kan undvika skador och värdeminskning i dina byggnader genom rätt brandlarm. Att veta att tillgångarna är skyddade och att dina hyresgäster och besökare är trygga gör att du sover gott och skapar samtidigt nöjda fastighetsanvändare.

För att maximera säkerheten kan vi kombinera information och kunskap från olika system. Integrering med andra system, som Caverion BMS, söker av byggnaden och larmar vid avvikelser. Detta ger ett system på alerten som ger mycket tidiga varningssignaler, vilket förutom att det förhindrar omfattande skador, också tryggar människors hälsa.

Rätt brandlarm ser också till att din verksamhet inte drabbas av driftsstopp. Du kan fokusera på att bedriva din verksamhet enligt plan utan ödesdigra - eller kostsamma - avbrott.

Nyckelfärdiga brandlarm och system för krävande miljöer

För allt från renrum, serverhallar och skyskrapor till lagerlokaler med avancerad logistik, hittar vi en pålitlig långsiktig lösning för dig. Vi uppfyller dina behov för rökdetektorer, värmedetektorer eller hybridsystem som upptäcker både rök, värme och CO2.

Fire detection systems and Fire alarm specialty equipment.jpg

Om ett vanligt brandlarm inte uppfyller behoven i din fastighet kan vi skräddarsy system som säkrar din byggnad på bästa sätt.

Våra lösningar inkluderar:

 • Aspirerande/samplingssystem
 • Linjära värmedetektorer
 • Digitala och analoga linjerökdetektorer
 • Flamdetektorer
 • Rökdetektorer – laser
 • Utrustning för EX-klassade installationer & utrymmen
 • Sprinklersystem

Vi förstår att alla lokaler har unika behov, vilket vi tar hänsyn till när vi planerar dina skräddarsydda system för brandlarm. Vi hanterar brandskyddets hela livscykel:

 • Planering
 • Design och konstruktion
 • Installation
 • Service och underhåll
 • Dokumentation och rådgivning
 • Systemuppdateringar

Vi är experter på brandlarm och har många års erfarenhet av utveckling och marknad. Kontakta oss så hittar vi tillsammans det bästa sättet att upptäcka och förebygga bränder i din fastighet. Se våra övriga tjänster relaterade till larm och larmsystem.

Andra tjänster som kan vara intressanta

Vill du veta mer?

 Kontakta oss