Koordinera larm via uppkopplade larmsystem

Plötsliga allvarliga risker som en brand eller vattenläcka, utsätter inte bara din fastighet och de…

Plötsliga allvarliga risker som en brand eller vattenläcka, utsätter inte bara din fastighet och de som finns i närheten för fara. Det innebär ofta också avsevärda problem för verksamhetens drift. Dock kan det ta mycket resurser att hantera larm i din fastighet. Hur får du den både trygg och resurseffektiv?

 
 

Öka säkerheten med ett uppkopplat larmsystem  

Larm behöver överföras till rätt mottagare. Till exempel, att larma polisen hjälper inte vid en läckande vattenledning. Ett larmsystem som kopplar larmen till rätt räddningstjänst ökar säkerheten för fastighetens användare, reducerar skador och minimerar driftstopp.

När behöver du ett larmöverföringssystem?

  1. Brandlarm: Upptäcker brand omedelbart och larmar brandkåren
  2. Inbrottslarm: Upptäcker olaga intrång i din fastighet
  3. Fastighetslarm: Skickar ett larm om, till exempel, ett fönster lämnats öppet
  4. Larm för funktionsstopp: Upptäcker och larmar om en sensor uppvisar funktionsfel och slutar sända information
  5. Hisslarm: Säkerställer att personer som fastnat i en hiss får snabb hjälp
  6. Klimatlarm: Upptäcker om klimatet i fastigheten ligger utanför de inställda värdena för temperatur eller fuktighet

En enda kontaktpunkt hela livscykeln för ditt larmsystem

För att skydda fastighet och användare ser våra säkerhetssystem till att dina larm överförs till avsedd mottagare. Genom att övervaka och identifiera eventuella  brand-, inbrotts- eller funktionslarm kan de överföras direkt till larmcentralen eller till dina egna kontaktpersoner. 

Optimalt är det om larmsystemet användas i kombination med CCTV och system för tillträdeskontroll.  Detta ger övergripande information om incidenter  - kunskap som kan underlätta, till exempel, vid brottsutredningar.

Vi tycker om att tänka helhet. Vi levererar en holistisk hantering av alla dina byggnadslarm, från planering och installation till underhåll, så att du inte behöver oroa dig för dina fastigheters säkerhet. Vi hittar den bästa lösningen för dig och ser till att de som finns i din fastighet är trygga och att verksamheten kan flyta på säkert.

Håll din fastighet säker. Beroende på hur dina tekniska förutsättningar ser ut, kan du få våra larmsystem levererade som trådlös eller nätansluten tjänst. Ytterligare tjänster relaterade till säkerhet hittar du här. 

Andra tjänster som kan vara intressanta