Säkerhet och skydd

Proaktivt säkerhetsarbete är av största vikt för fastigheter och industrier. Ju bättre riskerna kan identifieras, desto bättre kan de förebyggas.

Vi erbjuder experttjänster inom säkerhet, genom dem säkerställs en god och övergripande säkerhetshantering.

Olika typer av system för tillträdesskydd och brandskydd omfattas. Tekniken täcker till exempel följande system.

Med hjälp av automationssystemet kan vi eller våra kunder hantera och integrera säkerhets- och skyddssystemen på övergripande nivå via ett integrerat gränssnitt.

Vi använder öppna lösningar, som gör systemet oberoende.Vi har nödvändiga certifikat och behörigheter för att arbeta enligt gällande myndighetskrav och på ett professionellt sätt.

Intressant? I nyhetsbrevet C-The World får du spaningar och nyheter från branschen

Våra produktblad

Säkerhet och skydd


Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss