El

Elinstallation 

Mängden elutrustning och elsystem i en fastighet ökar ständigt. Vårt beroende av dem har ökat anmärkningsvärt.

Ett väl utformat och professionellt installerat elsystem förbättrar en egendoms eller industrianläggnings prestanda avsevärt. Med regelbundet och professionellt underhåll säkerställs systemens funktionalitet, livscykellängd och energieffektivitet.

Vårt erbjudande inom el omfattar elektriska installationer från lågspänning till högspänning. Industriell strömförsörjning och reservkraft, såsom dieseldriven och UPS (Uninterruptible Power Supply), ingår också.

Belysning är en del av teknikområdet el och sträcker sig från allmän belysningsteknik till specifik behovsanpassad belysningsstyrning. Belysning erbjuds oavsett användningsområde - vi erbjuder allt från lösningar för gatubelysning och andra utomhustillämpningar till inomhusbelysning.

Belysningstekniken utvecklas snabbt.  Både själva användningsområdet och i vilken typ av lokaler belysningen används påverkar kraftigt hur hållbar belysningen blir. Det är viktigt att du väljer rätt belysningsteknik för rätt ändamål.

För slutanvändarna är det viktigt att ljusets färg och styrka fungerar för deras ändamål, och att belysningsarmaturerna ser bra ut.

På uppdrag av våra kunder tar vi hand om funktioner som är kritiska för fastigheter och verksamheter även under strömavbrott. Vi kan ta över ansvaret för implementering samt drift och underhåll av kraftdistributionssystem.

Vi har nödvändiga certifikat och behörigheter för att arbeta professionellt och enligt gällande myndighetskrav.

Caverions kontrollrum erbjuder dygnet-runt-övervakning och fjärrstyrning av fastighetstekniska processer. Kontrollrummet har ett nära samarbete med kundtjänsts personal som registrerar alla anmälningar från våra kunder.

Intressant? I nyhetsbrevet C-The World får du spaningar och nyheter från branschen

El


Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss