Vi följer med ombord - elinstallationer och underhåll för säkerhet och effektivitet på dina fartyg

Den marina miljön ställer unika krav på säkerhet och användbarhet för all teknologi. I fartyg är…

Den marina miljön ställer unika krav på säkerhet och användbarhet för all teknologi. I fartyg är utrymmet begränsat - även på lyxkryssare och gigantiska isbrytare - så arbete i dessa miljöer kräver specialkunskaper.

Kontakta oss för mer information

 

Se till att ditt fartyg är säkert så att din besättning kan arbeta effektivt

Korrekta elinstallationer gör fartyget säkrare och hjälper besättningen att fokusera på sina dagliga uppgifter. Därför behöver all elektrisk utrustning designas, installeras och underhållas korrekt. 

Caverion hanterar elinstallationer i nyproducerade fartyg såväl som i storskaliga moderniseringsprojekt. Vårt förebyggande marina underhåll för elinstallationer reducerar avsevärt risken för funktionsfel till sjöss då delar underhålls och byts ut proaktivt. Våra anställda är väl bevandrade i fartygs  elsystem. Vi har en lång historik av samarbete med ägare, varv, skeppsbyggare, leverantörer och andra marina aktörer.

Det är hektiskt på sjön. Vi känner oss väl hemma när vi arbetar i en omgivning som ställer höga krav beträffande hälsa, miljömedvetenhet och pålitlig drift. Alla våra installationer görs i enlighet med internationella marina normer och godkända säkerhetsrutiner.

Våra eltjänster för fartyg och andra marina miljöer

Vi har över 40 års erfarenhet inom marinindustrin och har bidragit till bygget av över 200 fartyg. Kontakta oss så diskuterar vi hur vår kunskap kan komma till användning i ditt fartyg.

Andra tjänster som kan vara intressanta