8 search results for ""

Sök
Kategori:
Sortera efter
Relevans Nyast
Visa lista
Stor Mindre
AstraZeneca

AstraZeneca

Omfattande och komplext med höga krav på noggrannhet, kvalitet och dokumentation. Caverion levererar operativa tjänster och tekniska installationer till AstraZenecas cirka 220 fastigheter i Södertälje och Göteborg. Den totala ytan uppgår till 995 000 m2.  800 timmar dagligen 995 000 m2 220 fastigheter   Tack vare partnerskapet med Caverion behöver vi inte utveckla kompetens för operativa fastighetstjänster inom AstraZeneca   Catharina Dahl, Facilities Director Gothenburg Kundbehov Läkemedelsproduktion är en komplicerad och kostnadsdrivande process där alla produktionsstopp blir kostsamma Lösning Varje dag levererar Caverion cirka 800 timmar tjänster till forskningssiten i Göteborg (Mölndal) och tablettfabriken i Södertälje. Vissa cleanroomarbeten utförs även i Södertälje. Varje dag levererar Caverion cirka 800 timmar tjänster till forskningssiten i Göteborg (Mölndal) och tablettfabriken i Södertälje. Vissa cleanroomarbeten utförs även i Södertälje. AstraZeneca är ett av Sveriges största exportföretag och har verksamhet i Göteborg och Södertälje. En stor del av företagets produktion sker i Sverige. Anläggningen i Södertälje är en av världens största tablettfabriker med tillverkning av 11 miljarder tabletter per år. Här produceras mer än 30 olika läkemedel för fler än 100 marknader. Bland annat tillverkas 5 av AstraZenecas 10 största läkemedel på anläggningen, räknat i försäljning.   Vill du veta mer? Boka ett möte   Vi hjälper våra kunder att lyckas Ytterligare tjänster

Skellefteå Airport

Skellefteå Airport

Driftoptimering ökade energieffektiviteten med 12.5%. Årligen passerar drygt 300 000 resenärer terminalen, de flesta antagligen ovetande om att koldioxiden från deras utandningsluft styrde tillflödet av frisk luft till terminalen.  300 000 resenärer årligen Ökad energieffektivitet med 12,5% Minskad energianvändning med 282 000 kWh per år   Vi är mycket nöjda med utfallet, de utlovade besparingarna har uppnåtts. För att se till att anläggningen drivs optimalt även i framtiden har vi tecknat ett avtal med Caverion om årliga besiktningar av styr- och reglerutrustningen   Per-Erik Morén, teknisk chef, Skellefteå Airport Kundbehov Inomhusmiljön på en flygplats varierar kraftigt beroende på att antalet flygavgångar och SLOT-tider ändras varje vecka samtidigt som flygtrafiken varierar över året. Det innebär ett kraftigt varierande flöde av människor, både över året och under dagen, och därmed stor variation av behovet av luftflöden, värme- kylbehov.  I Skellefteå varierar temperaturen cirka 65 grader om året. Både värme- och kylsystem måste vara rätt dimensionerade. Reference image 2 Reference image 3 Lösning Fläktbyten, behovsstyrning av luft till olika rum, datorisering av styr och reglerutrustning, byten av viss belysning till mer energisnåla ljuskällor, installation av ”frikyla” som kyler teknikrum, och andra rum som behöver kyla med uteluft, vår, höst och vinter samt injustering av värmesystemet. Förutom närvarostyrd ventilation har Caverion byggt om terminalens takfönster så att de öppnas automatiskt under vår, sommar och höst och fungerar som en integrerad del av ventilationen. Skellefteå Airport är Västerbottens näst största flygplats med ett strategiskt läge mellan Luleå och Umeå. Flygplatsen ägs av Skellefteå Kommun. Flygplatsen erbjuder inrikes reguljärflyg med dagliga avgångar till Arlanda, samt chartertrafik.   Vill du veta mer? Book a meeting   Vi hjälper våra kunder att lyckas Ytterligare tjänster