8 search results for ""

Sök
Kategori:
Sortera efter
Relevans Nyast
Visa lista
Stor Mindre
Skellefteå Airport

Skellefteå Airport

Driftoptimering ökade energieffektiviteten med 12.5%. Årligen passerar drygt 300 000 resenärer terminalen, de flesta antagligen ovetande om att koldioxiden från deras utandningsluft styrde tillflödet av frisk luft till terminalen.  300 000 resenärer årligen Ökad energieffektivitet med 12,5% Minskad energianvändning med 282 000 kWh per år   Vi är mycket nöjda med utfallet, de utlovade besparingarna har uppnåtts. För att se till att anläggningen drivs optimalt även i framtiden har vi tecknat ett avtal med Caverion om årliga besiktningar av styr- och reglerutrustningen   Per-Erik Morén, teknisk chef, Skellefteå Airport Kundbehov Inomhusmiljön på en flygplats varierar kraftigt beroende på att antalet flygavgångar och SLOT-tider ändras varje vecka samtidigt som flygtrafiken varierar över året. Det innebär ett kraftigt varierande flöde av människor, både över året och under dagen, och därmed stor variation av behovet av luftflöden, värme- kylbehov.  I Skellefteå varierar temperaturen cirka 65 grader om året. Både värme- och kylsystem måste vara rätt dimensionerade. Reference image 2 Reference image 3 Lösning Fläktbyten, behovsstyrning av luft till olika rum, datorisering av styr och reglerutrustning, byten av viss belysning till mer energisnåla ljuskällor, installation av ”frikyla” som kyler teknikrum, och andra rum som behöver kyla med uteluft, vår, höst och vinter samt injustering av värmesystemet. Förutom närvarostyrd ventilation har Caverion byggt om terminalens takfönster så att de öppnas automatiskt under vår, sommar och höst och fungerar som en integrerad del av ventilationen. Skellefteå Airport är Västerbottens näst största flygplats med ett strategiskt läge mellan Luleå och Umeå. Flygplatsen ägs av Skellefteå Kommun. Flygplatsen erbjuder inrikes reguljärflyg med dagliga avgångar till Arlanda, samt chartertrafik.   Vill du veta mer? Book a meeting   Vi hjälper våra kunder att lyckas Andra tjänster som kan vara intressanta

Citybanan

Citybanan

Så förbättrar Citybanan vardagen för tusentals pendlare. Bygget av en sex kilometer lång pendeltågstunnel och två nya pendeltågsstationer i anslutning till befintliga tunnelbanestationer, ska få bukt med överbelastning, trängsel och förseningar.  20 000 meter rör på Station Stockholm City 1 000 sprinklerdosor Kundbehov Alla pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg som passerar genom Stockholm delade tidigare på endast två spår.  Bygget av en sex kilometer lång pendeltågstunnel och två nya pendeltågsstationer i anslutning till befintliga tunnelbanestationer, ska få bukt med överbelastning, trängsel och förseningar. Lösning Installation av belysning, kraft och styrsystem till Citybanans Station Stockholm Odenplan. Alla tekniska system på Odenplan kopplas upp mot kundens egna styrsystem vilket ger en total överblick. Installationer av varmvatten och kallvattensystem, avloppssystem, värmeåtervinningssystem, kylsystem , brandvattensystem och sprinklersystem på station City. Stationernas driftsäkerhet säkerställs genom konstruktionen av en reservkraftsanläggning strax utanför stadskärnan. Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Läs mer om vårt regeringsuppdrag.   Vill du veta mer? Kontakta oss   Vi hjälper våra kunder att lyckas Andra tjänster som kan vara intressanta