AstraZeneca

Omfattande och komplext med höga krav på noggrannhet, kvalitet och dokumentation. Caverion levererar operativa tjänster och tekniska installationer till AstraZenecas cirka 220 fastigheter i Södertälje och Göteborg. Den totala ytan uppgår till 995 000 m2. 

 
 

800 timmar dagligen

995 000 m2

220 fastigheter

 Tack vare partnerskapet med Caverion behöver vi inte utveckla kompetens för operativa fastighetstjänster inom AstraZeneca  

Catharina Dahl, Facilities Director Gothenburg

Kundbehov

  • Läkemedelsproduktion är en komplicerad och kostnadsdrivande process där alla produktionsstopp blir kostsamma

Lösning

  • Varje dag levererar Caverion cirka 800 timmar tjänster till forskningssiten i Göteborg (Mölndal) och tablettfabriken i Södertälje. Vissa cleanroomarbeten utförs även i Södertälje.

AstraZeneca är ett av Sveriges största exportföretag och har verksamhet i Göteborg och Södertälje. En stor del av företagets produktion sker i Sverige. Anläggningen i Södertälje är en av världens största tablettfabriker med tillverkning av 11 miljarder tabletter per år. Här produceras mer än 30 olika läkemedel för fler än 100 marknader. Bland annat tillverkas 5 av AstraZenecas 10 största läkemedel på anläggningen, räknat i försäljning.

 

Vill du veta mer?

Boka ett möte

 

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Andra tjänster som kan vara intressanta