Forsmarks kärnkraftverk

I flera år har Caverion bidragit till Forsmarks säkerhetsarbete. Tillträdet till Forsmark är strikt reglerat och det fysiska skyddet består av ett antal olika barriärer för skydd mot angrepp utifrån.

 
 

En sjättedel av all el som förbrukas i Sverige kommer från Forsmark

Under 2015 var Forsmarks produktionskostnad 30,8 öre/kWh

 Säkerhet är en mycket viktig fråga för oss. Det gäller att hålla den på rätt nivå, samtidigt som den ska uppfylla de säkerhetskrav som ställs av Strålsäkerhetsmyndigheten  

Ulf Jonsson, Forsmark

Kundbehov

  • Forsmark strävar efter att vara bland de främsta kärnkraftverken i världen när det gäller säkerhetsfrågor.
Reference image 2
Reference image 3

Lösning

  • Caverion har bidragit aktivt och bland annat byggt om Forsmarks säkerhetssystem, ett komplext projekt som sträckte sig över flera år.
  • Caverions säkerhetssysteminstallationer vid kärnkraftverket omfattade konstruktion, driftsättning och installation av ett nytt integrerat säkerhetssystem i byggnaderna.

Forsmark är ett av Sveriges tre kärnkraftverk. Kraftverkets tre reaktorer producerade mer än 21 000 gigawattimmar (GWh) 2015. Totalt stod kärnkraften från Sveriges samtliga tre anläggningar för en tredjedel av Sveriges elproduktion 2015.

 

Vill du veta mer?

Boka ett möte

 

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Andra tjänster som kan vara intressanta