Citybanan

Så förbättrar Citybanan vardagen för tusentals pendlare. Bygget av en sex kilometer lång pendeltågstunnel och två nya pendeltågsstationer i anslutning till befintliga tunnelbanestationer, ska få bukt med överbelastning, trängsel och förseningar. 

 
 

20 000 meter rör på Station Stockholm City

1 000 sprinklerdosor

Kundbehov

  • Alla pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg som passerar genom Stockholm delade tidigare på endast två spår. 
  • Bygget av en sex kilometer lång pendeltågstunnel och två nya pendeltågsstationer i anslutning till befintliga tunnelbanestationer, ska få bukt med överbelastning, trängsel och förseningar.

Lösning

  • Installation av belysning, kraft och styrsystem till Citybanans Station Stockholm Odenplan.
  • Alla tekniska system på Odenplan kopplas upp mot kundens egna styrsystem vilket ger en total överblick.
  • Installationer av varmvatten och kallvattensystem, avloppssystem, värmeåtervinningssystem, kylsystem, brandvattensystem och sprinklersystem på station City.
  • Stationernas driftsäkerhet säkerställs genom konstruktionen av en reservkraftsanläggning strax utanför stadskärnan.

Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Läs mer om vårt regeringsuppdrag.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss

 

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Andra tjänster som kan vara intressanta