Kalmar, EPC projekt, Sverige

Kalmar kommun investerar 152 miljoner SEK i energieffektivisering och modernisering

Tack vare EPC-modellen uppnår vi EU:s 2020 mål om minskad och hållbar energiförsörjning, det hade vi aldrig klarat utan det här projektet. Det känns också mycket bra att vi kunnat genomföra en så stor upprustning av kommunens fastigheter som betalats genom besparingsåtgärder, säger Gunilla Svensson fastighetschef Kalmar kommun.

I Kalmar kommun bor cirka 65 000 personer, varav cirka 36 000 bor i centralorten.

Tjänsteområden

 • Managed Services

Teknikområden

 • Säkerhet och skydd
 • Ventilation och luftbehandling
 • Kyla
 • Informations- och kommunikationsteknik
 • El
 • Värme och sanitet
 • Automation

Kundsegment

 • Offentlig sektor

Typ

 • EPC

Antalet felanmälningar har minskat och fokus ligger nu på förebyggande åtgärder

Utmaning 

Kommunens byggnader, som till stora delar är byggda på 60- och 70-talet, behöver rustas upp så att de möter dagens krav på energihushållning. Totalt är det cirka 180 000 m² som moderniseras.

Kommunens besparingsmål är att minska energiförbrukningen 20 procent vilket sänker energikostnaderna med 182 Mkr de närmaste 20 åren.

Lösning

Kalmar kommun investerar 152 miljoner kronor när de moderniserar fastighetsbeståndet i kommunen tillsammans med Caverion. Projektet har hållit mycket högt tempo och i snitt har en fastighet i månaden åtgärdats.

– Tack vare EPC-modellen uppnår vi EU:s 2020 mål om minskad och hållbar energiförsörjning, det hade vi aldrig klarat utan det här projektet. Det känns också mycket bra att vi kunnat genomföra en så stor upprustning av kommunens fastigheter som betalats genom besparingsåtgärder, säger Gunilla Svensson fastighetschef Kalmar kommun.

 • Ännu en skola har fått ett bra inomhusklimat. Här har utrustningen placerats på taket för att inte ta värdefull utbildningsyta, säger Anders Persson.
 • En betydande del av projektet har varit att byta gammal ventilationsutrustning och ersätta den med nya system med energieffektiv värmeåtervinning och modern styr– och reglerteknik för att underlätta driftoptimering.

Resultat

Genom insatserna skapas ett bättre inomhusklimat där människor bor och arbetar.  Tack vare EPC uppnår kommunen också EU:s 2020 mål om minskad och hållbar energiförsörjning.

 • Tillräckliga luftflöden i skolor, daghem och andra byggnader där människor bor och arbetar
 • Kommunen tar ett helhetsgrepp på större delen av fastighetsbeståndet under kort tid istället för att genomföra många mindre åtgärder under lång tid
 • Driftpersonalen har fått en bättre arbetsmiljö
 • Antalet felanmälningar har minskat, fokus hamnar nu på förebyggande åtgärder
 • Förutom minskade energikostnader har också alla som vistas i kommunens lokaler fått ett förbättrat inomhusklimat

Se filmen om Caverions EPC erbjudande och om projektet i Kalmar

Energikostnaderna sänks med 182 miljoner SEK 
20 % högre energieffektivitet