Med rätt säkerhet värnas integriteten!

George Orwells tidiga tankar på övervakningssamhället brukar ofta nämnas som ett skrämmande exempel. Men det går att välja rätt säkerhet - en som inte kapitaliserar på individernas integritet. Det menar Jörgen Söderlund, Head of Smart. 

När Orwell färdigställde sin roman ”1984” var han allvarligt sjuk. Han valde att arbeta vidare med texten i stället för att få den vård som skulle ha kunnat förlänga hans liv. En kort tid efter att romanen var färdig dog George Orwell. Valet – att inte försäkra sig om en längre tid i livet – blev kostsamt. Borde han ha tagit det säkra före det osäkra?

Samma val står vi ofta inför som individer och även på organisatorisk nivå. Att ta ett helhetsgrepp och skapa ett långsiktigt arbetssätt för att ge organisationen det skydd den behöver innebär att vi ibland måste balansera mellan högsta säkerhet och minskad integritet. För oss på Caverion är båda delarna lika viktiga och vi strävar efter att erbjuda lösningar som ska leverera en säkerhetsnivå som inte naggar på den värdefulla integriteten.

I Orwells över 70 år gamla förutsägelse är det Staten som står för övervakningen – och det stämmer i vissa nationer – men det vi ser i dag är att övervakningskapitalismen samlar in mängder med datapunkter om oss människor som sedan används för att göra oss till lydiga konsumenter.

"För oss på Caverion är det viktigt att bidra till ett säkert samhälle där individen skyddas från övervakning som skadar de rättigheter var och en har", säger Jörgen Söderlund.

När vi använder system som exempelvis Accur8Vision är det högklassig övervakning i 3D som ger fantastiskt skydd, men som inte avslöjar personernas identitet. Vårt Remote Center har personlig kontakt med den som blir inlåst i en hiss eller behöver komma in i en fastighet – vilket ger en trygg och rättvis tillvaro för alla som har rätt att röra sig i låsta miljöer.

"Det kan tyckas som om Säkerhet och Integritet inte går att förena. Vi menar: Jo, det gör det – och vi fortsätter bli bättre på det för varje dag som går!"

Vill du veta mer om säkerhet med integritet? Kontakta Jörgen Söderlund, Head of SMART Caverion