Fastighetsägare! Elpriset kommer att fortsätta vara högt

De stigande elpriserna har fått många att inse att läget förra vintern trots allt inte var exceptionellt. Fastighetsinvesteringar bör göras som planerat och i tid, eftersom att skjuta upp dem kan leda till stora underhållsskulder och ökade kostnader i framtiden.

Budgetar för nästa år håller just nu på att upprättas i flera företag. När du planerar fastighetsinvesteringar bör du ta hänsyn till energiomställningen, elektrifieringen av transporter och gå tillbaka till förra vinterns insikter.

"Många fastighetsägare har idag utmaningar med ökande underhålls- och materialkostnader. I det ljuset ser vi stora möjligheter för många fastighetsägare att komma ikapp genom storskalig energieffektivisering och energirenovering”, säger Håkan Olsson, säljansvarig för energitjänster på Caverion Sverige. 

Att skjuta upp de planerade reparationerna ökar dock reparationsskulden. Enligt byggbranschen är den samlade underhållsskulden stor och EU har adresserat detta bland annat genom att skruva upp kraven på energirenovering genom det nya EPBD (Energy Performance of Buildings Directive).

Att navigera i klimatkrisen kräver energikunskap

"Investeringar måste göras i tid om vi vill bekämpa klimatkrisen och göra Sverige till en pionjär inom låg energianvändning och balanserad resursförbrukning av naturliga energikällor. För att nå detta mål krävs både energibesparingar och förmåga att anpassa oss till energiprisfluktuationer”, säger Håkan Olsson.

Om nödvändiga investeringar inte görs i fastighetsbeståndet i tid kan det bli stora problem att uppnå de energimål som kommer ikapp oss framöver. Att spara idag kan innebära betydligt högre projektkostnader imorgon.

"Fastighetsägare måste ha ambitionen att börja genomföra åtgärder som främjar verklig koldioxidneutralitet och smarta fastigheter - det ligger i samhällets intresse och i linje med kommande kraf. Ett mindre koldioxidavtryck ger flera fördelar: det ökar värdet på fastigheten, främjar ESG (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) och gör det lättare att få finansiering", sammanfattar Olsson.

Är du i behov av smarta energilösningar?

Kontakta oss, så berättar vi gärna mer!

Kontakta oss