Fastighetsägare! Elpriset kommer att fortsätta vara högt

De generellt sett högre elpriserna har fått många att inse att läget förra vintern trots allt inte var exceptionellt. Fastighetsinvesteringar bör göras som planerat och i tid, eftersom att skjuta upp dem kan leda till ännu större underhållsskulder och ökade kostnader i framtiden.

Budgetar för nästa år håller just nu på att upprättas i flera företag. När du planerar fastighetsinvesteringar bör du ta hänsyn till energiomställningen, elektrifieringen av transporter och gå tillbaka till förra vinterns insikter.

"Många fastighetsägare har idag utmaningar med ökande underhålls- och materialkostnader. I det ljuset ser vi stora möjligheter för många fastighetsägare att komma ikapp genom storskalig energieffektivisering och energirenovering”, säger Marcus Sandlund, Head of Advisory på Caverion Sverige. 

En EU-förordning (läs här!)  har till syfte att öka tillgången på el och jämna ut priserna i Europa genom att kapaciteten nyttjas mer effektivt i ledningarna. Då kan mer el överföras mellan elområden och länder. Syftet är att skapa  bättre villkor för elkonsumenter och elproducenter, något som sker på Europanivå.
Sverige som haft låga elpriser tack vare billig vattenkraft får i sådana fall sannolikt höjda priser - skriver Dagens Nyheter - medan de går ner på kontinenten.

Att skjuta upp underhållet ökar underhållsskulden som redan idag är stor i Sverige. EU har adresserat detta bland annat genom att skruva upp kraven på energirenovering genom det nya EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) som just nu förhandlas.

Att navigera i klimatkrisen kräver energikunskap

"Investeringar måste göras i tid om vi vill bekämpa klimatkrisen och göra Sverige till en pionjär inom låg energianvändning och balanserad resursförbrukning av naturliga energikällor. För att nå detta mål krävs både energibesparingar och förmåga att anpassa oss till ett varierande energipris”, säger Sandlund.

Om nödvändiga investeringar inte görs i fastighetsbeståndet i tid kan det bli stora problem att uppnå de energimål som kommer framöver. Att inte investera idag kan innebära betydligt högre projektkostnader imorgon.

"Fastighetsägare måste ha ambitionen att börja genomföra åtgärder som främjar verklig koldioxidneutralitet och smarta fastigheter - det ligger i samhällets intresse och i linje med kommande krav. Ett mindre koldioxidavtryck ger flera fördelar: det ökar värdet på fastigheten, främjar ESG (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) och gör det lättare att få finansiering", sammanfattar Marcus Sandlund.

Är du i behov av smarta energilösningar?

Kontakta oss, så berättar vi gärna mer!

Kontakta oss