Lastbil med kran lyfter upp byggmaterial på taket av Arthur Engbergskolan i Hassela
Aner Vehabovic,
23.06.2020
Nordanstig EPC

Dags att prata tidplan

Hej igen!

Några dagar har gått, dags att prata tidplan. I ett EPC-projekt utförs väldigt mycket på kort tid – det möjliggör att våra insatser snabbt sänker underhållskostnaderna för kommunen och bostadsbolaget. Men det gör det också tajt tidsmässigt. När många olika åtgärder som både är beroende och oberoende av varandra, utförs i samma fastighet krävs en tydlig planering. Planeringen måste bli rätt och planen hållas! Ytterst, framförallt då det ofta handlar om människors hem och barns skolor. Skolorna måste vara redo att ta emot elever vid skolstart och människorna vill inte ha störningar i sina hem, man vill ha lugn och ro.

Nedan tänkte jag nämna kort vad som pågår i projektet! Här kan du läsa om de fastigheter där vi påbörjat installationer och kort om vad som ska utföras i dessa. Häng med!

Nordanstigs kommun

Arthur Engbergskolan i Hassela – Här utför vi byte av värmesystem från pelletspanna till bergvärmepump, omfattande ventilationsåtgärder där all befintlig ventilation byts ut mot ny verksamhetsanpassad ventilation, vindsisolering, installation av solceller och byte av belysning till LED. I samband med detta passar även kommunen på att i egen regi byta radiatorer, tak, undertak och bygga ut skolan att också rymma en förskola.

Skolan beräknas vara färdig till hösten 2020.

Nordanstigs bostäder

Alvägen, Aspvägen i Bergsjö – Här utför vi initialt ett kulvertbyte som kommer följas upp med byte utav fjärrvärmecentral, en injustering av luftflöden i både bostäder och förskola samt installation av ny styr- & reglerutrustning.

Kulvertbytet görs först och beräknas vara färdigt innan juli månad, sedan ska övriga åtgärder utföras under sensommar/höst.

Bergsjövägen 20, 22 i Hassela – Arbetet ska påbörjades under vecka 24 Här utför vi byte av värmesystem från gemensam pelletspanna till två enskilda bergvärmepumpar, kulverten mellan byggnaderna ska lockas, en injustering av värmesystemet ska utföras samt att termostater ska bytas i hus 20.

Åtgärderna beräknas vara färdiga till början på juli 2020.

Hundskinnsvägen 4, Oxelvägen 2 – Påbörjat och pågående grävarbete där vi för tillfället ska byta kulvert mellan husen. Sen efter semestern ska ytterligare arbete utföras där vi ska byta fjärrvärmecentralen, koppla in de nya kulvertarna, byta termostater i samtliga hus och installera kolfilter samt friskluftsintag på Oxelvägen.

Åtgärderna beräknas vara färdiga till hösten 2020.