Somrig bild på röda stugor vid Sörfjärden i Nordanstigs Kommun
Aner Vehabovic,
08.06.2020
Nordanstig EPC

Välkomna till Nordanstigsbloggen!

Välkomna till en blogg om energibesparande åtgärder som kapar underhållskostnader och förbättrar invånarnas miljö. Här får du följa oss och våra insatser när vi energieffektiviserar fastighetsbeståndet i Nordanstigs kommun.

Mitt namn är Aner och jag jobbar som energiingenjör på Caverion. Med hjälp av mina kollegor kommer jag i den här bloggen hålla er uppdaterade om hur vi bidrar till Nordanstigs kommuns möjlighet att skapa en fin, sund och energieffektiv närmiljö för invånarna i Nordanstigs kommun – jag berättar om vårt EPC-projekt - ett samarbete mellan oss, Nordanstigs kommun och Nordanstigs Bostäder.

Minskad energianvändning och sänkta underhållskostnader

Projektet startade tidigare i vår och kommer att pågå i fyra år. Under tidens gång kommer merparten av bostadsbolagets flerbostadshus och kommunens lokaler (som innefattar skolor, förskolor, särskilda boenden och andra lokaler så som exempelvis badhuset) att få sig ett lyft rent tekniskt och framför allt kommer vi att genom projektet spara energi och sänka underhållskostnaderna. Några exempel på insatser - installation av nya ventilationsaggregat som ger tillräcklig luft åt invånare och elever, ny belysning som innebär förbättrad inomhusmiljö, nya och/eller optimerade uppvärmningssystem som innebär mer jämna temperaturer samt solceller som ger kommunens invånare grön energi.

Övervakning på distans

Allt kräver en investering, som såklart blir högre ju fler fastigheter som omfattas. Det fina i allt är att kommunen och bostadsbolaget genom dessa väl utvalda åtgärder kommer spara energi i form av fjärrvärme, pellets och el. Utöver energibesparingen kommer Nordanstigs kommun få ett minskat underhållsbehov, eftersom många installationer byts ut till modernare teknik. De totala besparingarna är tillräckligt höga för att täcka kommunens investering i alla åtgärder.

Energi- och klimatmål

Projektet innebär också att kommunen tar stora kliv framåt för att nå egna och nationella energi- och klimatmål samtidigt som myndighetskrav inom ventilation och brand uppfylls. Om ca fyra år är det dags att följa upp och projektet går in i en så kallad ”fas 3”. Där går vi tillsammans med kommunen och bostadsbolagets igenom energianvändning.

Garanterad besparing

Eftersom det i ett EPC-projekt medföljer ett avtal om garanterade besparingsnivåer kommer vi, om det skulle avvika från avtalad besparing, se till att utlovade besparingar uppnås. Så titta in här då och då. Vi är fulla av förväntan. Känns fint att kunna bidra till klimatsmart tänk och att genom ett bra upplägg vårda och utveckla fastigheter. Läs mer om Caverions arbete med EPC här.