Tekniskt underhåll

När en byggnads driftmiljö fungerar som den ska, ökar produktiviteten och komforten för slutanvändarna. Med dagens teknik inom automation och fjärrstyrning kan kunder uppnå betydande förbättringar i både byggnaders och processers energieffektivitet liksom för kostnads och kvalitetskontroll.

Tack vare våra smarta lösningar som ger hög förutsägbarhet och driftsäkerhet kan verksamheten bedrivas utan störningar.

Våra smarta lösningar innebär en rad kundfördelar:

  • Minimerar antalet dyra driftstopp
  • Slutanvändarna kan ägna sig åt sin kärnverksamhet fullt ut
  • Lägre och mer förutsägbara driftkostnader samt bättre planerat underhåll

Caverion erbjuder djupgående expertis inom integration av olika typer av övergripande tekniska och informationstekniska lösningar samt kompetenser för att analysera och använda data från flera källor. Vår fel- och larmövervakningstjänst innebär stora kundfördelar. Anläggningens status övervakas kontinuerligt och genererar automatiskt meddelanden som kan leda till förbättringar i driften.

Tekniskt underhåll utgör grunden för Caverions livscykellösningar och Managed Services.

Våra tekniska underhållstjänster omfattar:

• ServiFlex+ 
• Serviceprojekt
• Energibesparingsprojekt

Intressant? I nyhetsbrevet C-The World får du spaningar och nyheter från branschenKontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss