Effektivt och transparent underhåll med ServiFlex

Som fastighetsägare eller fastighetschef måste du hålla koll på stora mängder dokumentation och se…

Som fastighetsägare eller fastighetschef måste du hålla koll på stora mängder dokumentation och se till att all service och underhåll genomförs och dokumenteras, bland annat för att redovisa till myndigheter. Samtidigt måste du vakta fastighetsvärdet, se till att byggnaderna är säkra med en förnuftig drift. Med mycket fastighetsteknik i en fastighet är detta överväldigande. Det är här ServiFlex kommer in.

Smidig drift och förenklad dokumentation med ServiFlex

ServiFlex gör att det blir enklare att underhålla utrustning, att kommunicera med leverantörer och gör ditt underhåll förutsägbart och kostnadseffektivt. Samtidigt har du koll på all dokumentation för service och fastighetsteknik. ServiFlex är ett servicekoncept i moduler som anpassas efter vad du behöver i din fastighet. Du kan använda ServiFlex för att underhålla ett enda system eller en komplett teknisk infrastruktur för en eller flera fastigheter - ServiFlex passar alla behov.

Ändras dina behov? ServiFlex ger skalbar, effektiv service

Att komma igång med ServiFlex går snabbt. Vi ser över dina förväntningar, förbereder modulavtalet och i slutet av mötet får du ett komplett erbjudande. Avtalet kan när som helst skalas upp för att lägga till fler system, fler platser eller andra tjänster, som ltjänster som hanterar lagkrav eller andra behov.

Ett ServiFlex-kontrakt ger dig

  • 100% garanterad täckning för alla lagstadgade tjänster
  • Förutsägbara kostnader för tekniskt underhåll 
  • Minskade stilleståndstider och eliminering av onödiga servicebesök via förebyggande underhåll
  • En kontaktpunkt för alla dina frågor - en kontakt, ett kontrakt
  • Tillgång till dokumentation och servicekalender i Caverion SmartView

Smart service och bättre fastigheter med ServiFlex

Slösa inte tid på att jonglera med olika leverantörer, gissa din underhållsbudget eller leta runt i tusen mappar för att få tag på din dokumentation. Registrera dig för ServiFlex - den smarta tjänsten som gör dina byggnader bättre.

Andra tjänster som kan vara intressanta

Vill du veta mer?

 Kontakta oss