Industriventilation

Caverion tillhandahåller system för industriventilation i fabriker, produktionsanläggningar och maskinrum. Alla system är särskilt anpassade för olika driftsmiljöer. Hänsyn måste tas till både uteluft, till-, från- och avluft vid aktuell industrianläggning. Luft som släpps ut i miljön måste vara ren. Vi har hög kompetens och expertkunskap när det gäller särskilda krav på industrianläggningar. Caverion tar hand om hela processen från planering och design till installation, driftsättning och underhåll. 

Caverion erbjuder också helhetslösningar för förbättring av energieffektiviteten i din produktionsanläggning. Våra lösningar utnyttjar bland annat anläggningens spillvärme, kyla/värme från produktionen, uteluft och värmeåtervinning från uppvärmd luft, som alla används för att öka anläggningens energibesparingar. 

Med vår breda erfarenhet från den internationella marknaden kan vi erbjuda tjänster till industrikunder i flera olika länder.

Caverion levererar industriella ventilationssystem för:

 • Produktionsanläggningar och särskilda anläggningar
 • Gruvor och stenbrott
 • Kontrollrum och kontor
 • Laboratorier
 • Elrum, kabelutrymmen och automationsrum

Vi erbjuder tjänster i Sverige och i flera andra länder

 • Totala leveranser av industriella ventilationssystem
 • Projektledning, planering och installation av industriella ventilationssystem
 • Implementerings-, utbildnings- och mätningstjänster för industriella ventilationssystem
 • Värme- och kylsystem
 • Automationssystem för luftkonditioneringsanläggningar
 • Värmeåtervinningssystem

Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss