Informations- och kommunikationsteknik

Vi hjälper dig gärna skapa förutsättningar för effektiv och säker kommunikation inom din organisation. Vi har lång erfarenhet av informations- och kommunikationsteknik och kan leverera energieffektiva datacenter, utrustningsbås, nätverk och avancerade renrum.

Vi tar fram den bästa lösningen utifrån dina behov. Oavsett om det gäller ett lokalt nätverk i ett fåtal byggnader eller nätverk mellan städer och länder, levererar vi en lösning som ger din organisation rätt förutsättningar, även i kristider. 

Vi förstår vikten av fysisk säkerhet, datasäkerhet, strikt sekretess och kraven på minimala driftstopp. 

Trygghet 24/7

Vi erbjuder övervakning och styrning på ett effektivt sätt. Remote center är vårt digitala hjärta. Våra experter analyserar fastighetsdata, övervakar och styr den tekniska driften. Det ger en smartare drift, dygnet runt, 365 dagar om året. 

Läs mer om Remote center
Informations- och kommunikationsteknik


Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss