Informations- och kommunikationsteknik

Vi har erfarenhet på djupet av att samarbeta med företag inom informations- och kommunikationsteknik. Vårt kunnande täcker energieffektiva datacenter, utrustningsbås, nätverk och avancerade renrum. Vi kan designa och bygga anläggningar liksom installera och underhålla kylenheter, ventilations-, luftkonditionerings-, värme-, brandskydds- och kontrollsystem. Vi kan hjälpa våra kunder att bygga och underhålla lokala nätverk i byggnader, liksom nätverk i och mellan städer eller länder.

Vi förstår hur viktigt det är med fysisk säkerhet och datasäkerhet, strikt sekretess och kraven på minimala driftstopp. Våra projekt och engagerade professionella team uppfyller de hårda kraven på IKT-tjänster och -teknik. I inomhusmiljö är vi inte bara medvetna om behovet av ett hälsosamt och säkert klimat för människor, utan är även medvetna om behovet av effektiv ventilation som optimerar temperaturen och luftfuktigheten för utrustningen.

Vårt omfattande tjänsteerbjudande hjälper dig att uppnå

 • Hög funktionalitet och riskkontroll
 • Lämpliga fastighetstekniska system och automation för avbrottsfri, energieffektiv drift
 • Rätt förhållanden och optimal energianvändning med fjärrövervakning och drifthantering av fastighetstekniska system
 • Pålitliga backup- och säkerhetssystem på avancerade plattformar: passerkontroll, centraliserade larmstationer, inbrottslarm, videoövervaknings- och säkerhetsnätverk
 • Pålitligt tekniskt underhåll
 • Minimerade driftstopp tack vare förebyggande reparationer och underhåll samt service dygnet runt, alla dagar


Hanterar alla fastighetstekniska system

Vi har också kompetens att utveckla och hantera fastighetstekniska system, automation- och fastighetsservice på alla typer av anläggningar inom informations- och kommunikationsteknik. Vi kan täcka allt tekniskt underhåll och hantera all fastighetsservice. Våra Managed Services säkerställer driftsprestanda, energieffektivitet samt ser till att fastigheten bibehåller sitt värde under hela livscykeln.

Fastigheten kan anslutas till fjärrövervakning och hanteringstjänster som möter förväntningarna. Vi kan utveckla och installera säkerhetssystem, till exempel passerkontroll, centraliserade larmstationer, inbrottslarm, videoövervaknings- och brandskyddssystem, allt via avancerade plattformar.

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör med en kontaktpunkt för dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt stabila partner med omfattande expertis och långsiktigt engagemang.


Kunderna har ordet

”Tack vare vårt samarbete med Caverion har vi ett modernt och uppdaterat datacenter som säkerställer att Tønder kommun fungerar bra. Vi har fått goda råd under hela projektet och vi är mycket nöjda med det arbete som Caverion utförde när vi stängde ner två äldre serverrum och förde samman dem till ett nytt och uppdaterat datacenter.” – Lars Møldrup, Tønder kommun

Kundfördelar

 • Industrispecifik expertis
 • Drift- och arbetssäkerhet på plats
 • Kostnads- och energieffektivitet
 • Lägre kostnad och risk tack vare förebyggande underhåll
 • Effektiva installationsprojekt: noggrann planering och prefabricering
 • Pålitligt samarbete under hela livscykeln
 • All fastighetsteknik från en kompetent partner
 • Teknisk service och tekniskt underhåll tillgängligt dygnet runt, alla dagar 
Intressant? I nyhetsbrevet C-The World får du spaningar och nyheter från branschen
Informations- och kommunikationsteknik


Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss