Tekniska rådgivningstjänster optimerar fastighetstekniken

Fastighetsägare står idag inför allt högre krav från hyresgäster och tillsynsmyndigheter.…

Fastighetsägare står idag inför allt högre krav från hyresgäster och tillsynsmyndigheter. Fastighetsanvändarna vill att omgivningarna ska vara energieffektiva, driftsäkra och bekväma. Produktivitet kräver god luftkvalitet, bekväma temperaturer och bra, säkra utrymmen. Myndigheter satsar på hållbarhet, exempelvis via EU-direktivet EPBD som ska påskynda en kostnadseffektiv renovering av befintliga byggnader och öka användningen av smart teknik. Du behöver hålla alla intressenter nöjda genom att se till att din fastighetsteknik fungerar optimalt.

 

Teknisk rådgivare optimerar lösningar i din fastighet

 1. Designgenomgång identifierar potentiella förbättringar
  Att ta reda på vilka alternativ som finns är det första steget i att optimera fastighetsteknik för att möta dina behov. Caverion-teamet har lång erfarenhet av att identifiera, utvärdera och leverera förbättringar i fastigheter
 2. Tekniska inspektioner och revisioner ser till att fastighetstekniken fungerar som planerat
  För att byggnaden ska fungera felfritt är det viktigt att fastighetstekniska system inspekteras regelbundet. Inspektionen ser till att de tekniska systemen fungerar som planerat
 3. Simuleringar hjälper dig att bedöma effekterna av nya investeringar
  Genom att köra simuleringar kan du till exempel beräkna energianvändningen för din byggnad i olika scenarier för att kunna välja den mest lämpliga tekniska lösningen
 4. Miljöcertifieringar säkerställer hållbar drift
  Som din partner inom miljöledning hjälper vi dig att nå dina hållbarhetsmål. Vi kan bedöma den aktuella situationen, sätta mål och skapa en strategi för implementering, rapportering och kontinuerlig utveckling av hållbarhetsåtgärderna
   

Alla tjänster ovan har olika syften och kompletterar varandra. Genom att berätta om din situation kan vi analysera vilka tjänster som behövs för att maximera din fastighets produktivitet och funktionalitet. Här kan du läsa mer om våra andra tjänster inom digitalisering och modernisering. 

Andra tjänster som kan vara intressanta

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Vill du veta mer?

 Kontakta oss