Fredrik Strengbohm från Huurre och Emil Remröd från ICA Maxi Katrineholm poserar för en bild

Miljövänlig kyla ger stora energivinster

När ICA Maxi i Katrineholm investerar i butikens hjärta - kylmaskinerna – minskar energianvändningen med flera tiotals procent samtidigt som livsmedelsförvaringen i butiken säkras. Installationen av nya kylmaskiner och nytt styrsystem för kyla gör det möjligt att fjärrövervaka kyl- och frysdiskar på distans, vilket minimerar risken för ovälkomna driftstörningar.

- Ombyggnaden av kylanläggningen till moderna CO2 kylmaskiner framtidssäkrar butiken samtidigt som det gör att vi kan sälja värme till fastighetsägaren, vilket kraftigt sänker våra energikostnader, säger Emil Remröd, handlare ICA Maxi i Katrineholm.

Butiken har 120 anställda och omsätter cirka 300 miljoner kronor. Emil är ICA-handlare i tredje generation. Hans farfar startade släktens första ICA-butik i Katrineholm redan 1961. 2015 tog han över ansvaret för Maxi-butiken efter sin far.

– Enligt våra beräkningar kommer butikens kylanläggning minska elanvändningen från 750 kWh/år till 500–600 kWh/år när installationen av den nya utrustningen är genomförd. Fjärrvärmeanvändning på cirka 500 kWh/år kommer att helt kunna fasas ut. De nya kylmaskinerna ger överskottsvärme vilket gör butiken till värmeleverantör till fastigheten istället för värmeköpare, säger Fredrik Strengbohm, teknisk chef Huurre.

– Det blir allt vanligare att kunder kopplar bort fjärrvärmeanslutningen eftersom en stor CO2-installation i många fall ger tillräckligt med överskottsvärme för att värma fastigheten, fortsätter han.

Installationen av ny butikskyla är en komplex operation. Nya möbler ska installeras i butiken och varor flyttas över. Själva anläggningen är tekniktät och innehåller förutom de nya kylmaskinerna el- och rördragning samt installation av el– och tele. Sedan tiotalet år är kyl- och frysdiskar (möbler på handlarspråk) uppkopplade och både fjärrstyrs och fjärrövervakas från Huurres driftcentral i företagets egenutvecklade övervakningssystem ITOP. Varje disk är uppdelad i sektioner på cirka en meter där varje sektion är försedd med fyra givare. På ICA Maxi i Katrineholm handlar det om hundratals givare som ger företagets tekniker en detaljerad bild av funktionen för varje disk.

– Kyl- och frysdiskarna kan detaljstyras, dels för att minimera energianvändningen, dels för att säkra livmedelsförvaringen. Övervakningssystemet har inbyggd intelligens och kan förutspå driftstörningar och larma vid avvikelser. Tack vare det kan våra tekniker åtgärda driftstörningar – innan de inträffar, framhåller Fredrik Strengbohm.

Övervakningssystemet ITOP kommunicerar också med fastighetens driftsystem för att leverera rätt mängd värme från kylmaskinernas värmeväxlare. Även handlarna har tillgång till systemet via ett webbgränssnitt och där kan de bland annat ta ut statistik och loggar som livsmedelslagstiftningen kräver. För att i minsta mån påverka kunder och personal kommer installationen av ny butikskyla på ICA Maxi i Katrineholm sträcka sig över hela 2021. Investeringen omfattar också nya kyl– och frysdiskar.

"Naturliga köldmedium som CO2 och propan har framtiden för sig"

Det säger Viktor Ölén, teknisk expert på Svenska kyl- och värmepumpföreningen, SKVP. Kylbranschen genomgår för tillfället en stor omställning. Enligt F-gasförordningen som bland annat reglerar försäljning av köldmedium inom EU ska 79 % av f-gaserna, mätt i växthuspåverkan, fasas ut till 2030. Utfasningen av växthuspåverkande f-gaser i kommersiella kylanläggningar har kommit långt i Sverige. Här används i hög grad CO2 i större nya anläggningar och propan i mindre. Behovet av nya köldmedium för att ersätta f-gaserna är stort över hela världen, och kemiindustrin utvecklar kontinuerligt nya syntetiska köldmedium.

– Vi tycker att man ska jobba efter försiktighetsprincipen och välja naturliga köldmedium så långt som möjligt, säger Viktor Ölén.

Tekniken för användningen av naturliga köldmedium utvecklas i snabb takt. Både mindre CO2– anläggningar och större propananläggningar är i dag kommersiellt gångbara.

– En stor fördel med CO2– anläggningar är att man kan återanvända energin från de heta gaserna som bildas vid kyltillverkningen till att värma fastigheten och till varmvatten. Behovet av kyla i Sverige har varit historisk lågt men ökar i takt med klimatförändringarna.

– För att klara extremtemperaturer krävs till exempel komfortkyla vid nybyggnation av ålderdomshem. Vi tror också att det, på sikt, kommer att införas krav även för lägenhetsfastigheter. Blickar vi framåt så menar Viktor Ölén att samhället och branschen kommer att genomgå en spännande, och nödvändig, systemutveckling. Användandet av energin kommer att optimeras.

– Städer har en intressant möjlighet att balansera energin, några användare har kylbehov medan andra har värmebehov. Genom att koppla ihop dem med ett energilager skapas energieffektiva system där överskottskyla och överskottsvärme kan flyttas över både tid och plats. Energilager kan dessutom lagra sol- och vindenergi som varierar med väder och årstid, säger Viktor Ölén.

FAKTA CO2:

Koldioxid har länge använts till kylanläggningar inom livsmedelsindustri och livsmedelshandel. CO2 är ett naturligt köldmedium med ett mycket lågt GWP-värde (1). Läs mer om CO2-kyla här. 

FAKTA HUURRE:

I december 2019 köpte Caverion kylföretaget Huurre för att fortsätta utveckla smarta lösningar och hållbara tjänster. Huurre och Caverion bildar tillsammans Sveriges största kylorganisation.
- Våra kunder efterfrågar generellt allt tydligare miljösmarta lösningar för att möta exempelvis EUförordningen EPBD* som ska främja smart teknologi och kostnadseffektiva renoveringar i byggnader, säger Jörgen Söderlund, CTO, Caverion Sverige. F-gasförordningen är en annan sådan drivkraft. Ska vi nå målen behöver våra kunder också installera hållbar kyla, byta köldmedier till koldioxid och propan. Det är därför vi är så måna om att skapa en kylorganisation utöver det vanliga, säger han.