Flygfoto av den 18 meter höga transformator som står i Ludvika

Krafttanken - löser samhällsviktig elförsörjning vid en kris

Vid infarten till Ludvika står en spektakulär pjäs som är omöjlig att missa, Krafttanken. Det är höljet från världens största transformator, en 18 meter hög containerliknande byggnad med gigantiska "känselspröt" som innehåller hjärtat och hjärnan i Ludvikas nya mikronät, batterilager, transformator, växelriktare och kontrollutrustning. Viktiga beståndsdelar i Ludvikas nybyggda mikronät.

Energilagret i Krafttanken har en total kapacitet på 400 kWh. Det laddas från elnätet och från solpaneler på offentliga byggnader i närområdet. Utanför Krafttanken finns också tre laddstationer för elfordon som kan tanka fossilfri el.

– Om det nationella elnätet slås ut går vi över till ödrift* och via det lokala mikronätet kan räddningstjänst, kommunens IT-enhet och stadshuset försörjas med elkraft under sex timmar. Dessutom ger energilagret i Krafttanken möjlighet att starta Ludvikas vattenkraftverk som stannar om det nationella elnätet slås ut, berättar Lisbeth Söderling, projektledare Samarkand2015, ett utvecklingsbolag för Ludvika och Smedjebacken.

När vattenkraftverket har startats ska det kunna försörja fler prioriterade verksamheter, till exempel vattenreningsanläggning, bensinstationer och värmeverk.

– Fördelen med den här lösningen är att vi blir helt oberoende av fossil energi. Konceptet har rönt stort intresse både nationellt och internationellt. Vi har gott om orter med vattenkraftverk i landet, och den här lösningen skulle kunna säkra elen vid krissituationer på fler platser, menar Lisbeth Söderling.

Bakgrunden till Ludvikas satsning är den riskanalys kommunen genomförde 2007. Den pekade på allvarliga följder vid ett långvarigt strömavbrott och lyfte samtidigt fram att det faktiskt finns ett vattenkraftverk i stan. Varför inte dra nytta av vattenkraften vid en kris? Ludvika kommun har de senaste åren också satsat stort på solel. I centrala staden har det växt fram ett solcentrum, med stora solelsinstallationer på sporthallen, brandstationen, församlingsgården och på en intilliggande skola.

Caverion medverkade i projektet redan i ett tidigt stadium och har utfört alla elinstallationer i Krafttanken; ställverk, transformator, batterilager, klimatanläggning och laddstationer för elfordon.

– Det är ett intressant projekt som gör lokalsamhället mindre sårbart för elavbrott, säger Lars Lundström, servicechef el, Caverion.

Ludvikas nya mikronät är ett komplext system som för närvarande genomgår noggranna tester.

– Vi har testat Krafttanken som ett lokalt system och det fungerade som planerat. Nu återstår ett antal mindre tester innan vi gör ett storskaligt test och går över till skarp ödrift, berättar Lisbeth Söderling.

– Det har varit ett roligt projekt med många inblandade som alla varit väldigt intresserade av hur vi löser den lokala elförsörjningen vid ett långvarigt strömavbrott. Förhoppningsvis ska vi aldrig behöva använda anläggningen, avslutar hon.

FAKTA MIKRONÄTET I LUDVIKA:

Batteriernas kapacitet: 400 kWh, varav 300 kWh är reserverat för krissituationer.
Energilagrets växelriktare: 90 kVA.
Vattenkraftverkets effekt: 3,5 MW.
Solcellernas sammanlagda effekt: 218 kW.
Projektdeltagare: Utvecklingsbolaget Samarkand2015 Ludvika kommun, High Voltage Valley, ABB Power Grids, VB Energi, VB Kraft, Högskolan Dalarna och Caverion. Budget: Runt 6 miljoner kronor, varav knappt hälften från Energimyndigheten.
*Ödrift: Det lokala elnätet (av varierande storlek, det kan som i fallet Ludvika vara en kommun) är helt frånkopplat från det nationella stamnätet och prioriterade verksamheter försörjs av lokala energikällor under kortare eller längre tid beroende på energikällor, teknisk lösning och behov.