Höstig bild på Edsbergs slott

Från kulturfastigheter till nybyggt

I Sollentuna kommun, strax norr om Stockholm har Caverion hand om drift och underhåll av kommunens byggnader. Fastighetsbeståndet på cirka 276 000 kvadratmeter innehåller en blandning av historiska kulturbyggnader och nybyggt, på landsbygd och i tätort. Exempelvis Edsbergs slott byggt 1760, vackert belägen vid Edsviken, lantbruk i kommunens ytterkanter och en nyuppförd förskola med den allra senaste fastighetstekniken nära Sollentuna centrum.

”Det är ett givande uppdrag med en stor bredd på fastigheterna vilket ger våra tekniker spännande och intressanta utmaningar. Kommunen har också en intressant historia vilket ger ett mervärde för våra tekniker. I kommunens norra del stod 1497 till exempel slaget i Rotebro mellan den svenske riksföreståndaren Sten Sture den äldres dalkarlar och danske unionskungen Hans,” berättar Caverions historiskt intresserade distriktschef Jacob Nyttig, MSO, Stockholm Nord.

Uppdraget inleddes den 1 oktober 2016 och omfattar huvudsakligen förskolor och skolor, bland annat Rudbeck en av Sveriges största gymnasieskolor med cirka 2000 elever. Skolan invigdes 1970 och har som många andra av kommunens skolor byggda på 1950–1970-talen en del äldre installationer. En utmaning som Sollentuna delar med många andra kommuner.

”Även kommunens kulturfastigheter, knappa tio procent av fastighetsbeståndet, har delvis liknande men även särskilda utmaningar”, säger Reine Jonsson som är chef för förvaltningsavdelningen i Sollentuna Kommunfastigheter AB.

”Kulturfastigheterna behöver kompetens, resurser och kärlek i en utsträckning som kommunen inte alltid har prioriterat. Men nu har vi fått gehör för behovet och tillsatt resurser och gör en större satsning för att bättre ta hand om dem. Det sker via en egen förvaltningsavdelning för kulturfastigheterna som Sollentuna Kommunfastigheter AB skapat. Många av fastigheterna har en spännande och intressant historia och vi märker att kommuninvånarna bryr sig om dem. Men det är en utmaning att hitta rätt kompetens och resurser för att renovera dem på rätt sätt, till en vettig standard och till rätt hyresgäst”, säger Susanna Arbro som är chef för kulturfastighetsavdelningen i Sollentuna Kommunfastigheter AB.

Caverions personal ronderar alla fastigheter varje vecka, dels förebyggande för att åtgärda fel och brister innan de blir stora problem, dels med ett starkt fokus på energibesparande åtgärder. Kommunen har som mål att sänka den klimatkorrigerade energiförbrukningen med 15 procent 2015–2020

”Vi nådde det målet redan 2018, mycket tack vare Caverions förebyggande underhåll och driftoptimering. Deras servicetekniker är noga och kan sitt jobb”, säger Reine Jonsson, chef förvaltningsavdelningen, Sollentuna Kommunfastigheter AB.

Från och med den 1 april i år tillkom ett nytt avtal med Sollentuna kommunfastigheter AB innehållande 15 fastigheter bland annat Turebergshuset (kommunhuset), arbetsplats för cirka 500 kommunanställda.

Korta fakta om Sollentuna kommun

Vid slutet av 1100­talet uppfördes en kyrka på gården Tunas mark. Bygden i anslutning till kyrkan kom att bilda en socken med namnet Sollendatuna, som senare förkortades till Sollentuna.

Invånarantal i dag: cirka 72 000.

Sollentuna växer med nära 1000 invånare varje år. Den pågående stadsomvandling innebär att de centrala kommundelarna förtätas och får ny karaktär. Totalt byggs 300–500 nya bostäder varje år. Ett stort projekt är utbyggnaden av Väsjön, som är det sista stora bostadsområdet som kan byggas i kommunen. Här planeras cirka 4 400 bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus.

Det jobbar ungefär 2 700 personer i Sollentuna kommuns olika verksamheter och det finns över 100 olika yrken inom kommunen.