Stora besparingar med geoenergi

Stora besparingar med geoenergi

När fastighetsbolaget Diös Fastigheter AB under förra året installerade geoenergi till en av sina kontorsfastigheter i Umeå sjönk energiförbrukningen. Energibesparingen uppgår hittills till 38 procent för värmen. Optimalt beräknas anläggningen kunna spara hela 55 procent.

Ser man till enbart värme och varmvatten kan geoenergiinstallationen stå för upp emot 95 procent av förbrukningen. Går vi sedan över till kyla så uppgår besparingen till hela 100 procent.

"Tidigare köpte vi fjärrkyla, men nu kan vi utnyttja frikylan från marken för komfortkyla i fastigheterna, berättar Mats Dunder," energioptimerare på Diös Fastigheter.

Med den långa värmeböljan sommaren 2018 i färskt minne så är det lätt att inse att behovet av komfortkyla är stort även på våra nordliga breddgrader. Den globala uppvärmningen ökar dessutom risken för fler somrar med extremväder. Och då är frikyla från geoenergi ett mycket energisnålt alternativ. Många fastigheter har också kylbehov året runt.

"Under förra året genomförde vi en grundoptimering av alla våra fastigheter. Geoenergi ser vi som en viktig beståndsdel för att ytterligare minska energiförbrukningen i vårt fastighetsbestånd. Att geoenergi dessutom är förnybart går hand i hand med företagets miljöpolicy och bidrar till att minska miljöpåverkan från vårt fastighetsbestånd."

Installation av Caverion

Installationen av geoenergilösningen utfördes av Caverion. Företaget har även levererat ytterligare en anläggning till en annan av Diös fastigheter.

"Jag anser att Caverion har hög kompetens inom geolösningar. Medarbetarna är lyhörda och drivande och kommer med egna idéer och smarta lösningar," säger Mats Dunder.

Diös Fastigheter har även ett stort fokus på solenergi och kommer installera solenergilösningar på cirka 20 fastigheter runt om i landet.

Teknikfakta

Geoenergi är förnybar eftersom den tar tillvara på solenergi som lagrats i marken. Med hjälp av en värmepump omvandlas energin till värme och kyla i fastigheten. Om pumpen drivs med energi från sol, vind eller vatten blir det en helt förnybar lösning 100 procent.

Geoenergin ger både värme och kyla. Den utvinns ofta ut berg men den kan också hämtas ur jord och grundvatten. Under vintern används värmen i marken, som samtidigt kyls ned. Den nedkylda marken används under den varma årstiden för att producera kyla, så kallad frikyla.

Teknikfakta om geolagret i texten:

Det består av 12 energibrunnar med ett totalt djup av 3120 meter. Dimensionen på borrhålet blir 115 mm med monterat foderrör på 140 mm med 5 mm stål. Varje borrhål koordinatsätts och förses med turbokollektorslang med dimension 45 mm. Fastigheterna är byggda 1966 och 1991 med en sammanlagd yta av 4872 Atemp, den area som ska användas vid beräkning av en byggnads energiprestanda.