• Södra Cell frontbild
  • Södra Cell

Södra Cell , Mörrum, Sverige

Den nya anläggningen minskar inte bara vår energiförbrukning utan den effektiviserar även fjärrvärmeuttaget eftersom produktionen av massa genererar mer energi än vad som används för att driva fabriken. Därmed kan vi öka leveransen av miljövänlig fjärrvärme till samhället runt om fabriken, säger Hanna Björkman, projektansvarig Södra Cell i Mörrum

Tjänsteområden

  • Projektgenomförande

Teknikområden

  • Ventilation och luftbehandling
  • Värme och sanitet
  • Kyla

Kundsegment

  • Industri

Typ

  • Industri

Utmaning

Södra Cell i Mörrum bygger en ny indunstningsanläggning med modern och energieffektiv teknik som ersätter den nuvarande flaskhalsen i produktionen. Investeringen ingår som en del i företagets satsning för att utöka massaproduktionen på anläggningen till 500 000 årston.

- Den nya indunstningsanläggningen är en stor satsning som genomförs för att öka vår produktionskapacitet och samtidigt göra oss väsentligt mer energieffektiva. Projektet inleddes förra året och beräknas vara klart under sista kvartalet i år, säger Hanna Björkman, projektansvarig för bygget på Södra Cell i Mörrum.

Indunstning är mycket energikrävande och det är viktigt att minska energiförbrukningen på fabriken.

- Den nya anläggningen minskar inte bara vår energiförbrukning utan den effektiviserar även fjärrvärmeuttaget eftersom produktionen av massa genererar mer energi än vad som används för att driva fabriken. Därmed kan vi öka leveransen av miljövänlig fjärrvärme till samhället runt om fabriken, säger Hanna Björkman.

För att vi ska få en viss förståelse av vad en indunstningsanläggning är liknar Hanna den vid ett mycket ett stort kokeri där torrhalten höjs på restprodukter från massatillverkningen. Ånga används som värmemedium och fabriken använder 700 ton vatten i timmen.

Lösning

Caverion levererar ventilation, vs, kyla samt styr och regler till den nya anläggningen. Man monterar även rostfria rör på de sju kyltornen.

- Vi har utfört entreprenader och serviceuppdrag åt Södra Cell i Mörrum i flera år. Arbetet har omfattat såväl energieffektivisering, styr och regler, ventilation som kyla. Vi är glada över att vi fått förtroendet att delta med vår kompetens i detta spännande projekt, säger Mikael Lind, distriktschef, Caverion. Mikael Lind tillägger att Caverions tekniker tack vare lång historia av samarbete med Södra Cell Mörrum har god kunskap och kännedom om anläggningen som ligger vid Blekingekusten.

700 ton vatten i timmen