10.08.2016 Pressmeddelande

Förändring i Caverions koncernledning och i den svenska divisionens ledning

Förändring i Caverions koncernledning och i den svenska divisionens ledning

Klas Tocklin (52) har utsetts till VD för Division Sverige och till medlem i koncernledningen från och med den 10 augusti 2016. Han rapporterar till Sakari Toikkanen, tillförordnad koncernchef och CEO. 

Klas Tocklin har arbetat i ledande befattningar inom Caverion och YIT sedan 2006, senast som vice VD för Managed Services Business Development inom Group Business Development & Marketing på Caverion. Han har över 20 års erfarenhet från verkställande befattningar och konsultpositioner inom fastighetstekniska system hos ABB, TAC Svenska och EVR & Wahlings.

”Jag är mycket nöjd över att Klas Tocklin kommer att leda och ta ansvar för Caverion Sveriges verksamhet. Han har lång erfarenhet av att leda och utveckla framgångsrik verksamhet inom fastighetstekniska system och projekt, särskilt i Sverige. Vi är glada över att få välkomna Klas Tocklin i vår ledningsgrupp”, säger Sakari Toikkanen, tillförordnad koncernchef och CEO för Caverion-koncernen. 

Thomas Lundin, medlem i koncernledningen på Caverion Corporation och VD för Division Sverige, kommer att avsluta sin tjänst på Caverion med omedelbar verkan på grund av det svaga ekonomiska resultatet för Division Sverige. Thomas Lundin har haft denna befattning sedan november 2014. 

CV och foto på Klas Tocklin finns tillgängliga på Caverions hemsida, http://www.caverion.com/investors/corporate-governance/management-board/klas-tocklin

Mer information: 

Sakari Toikkanen, tillförordnad koncernchef och CEO: Kontakta Päivi Alakuijala, VP, Marketing and Communications, tfn + 358 40 8400 251, paivi.alakuijala@caverion.com

Klas Tocklin, senior vice President samt CEO för Division Sverige: Kontakta Erika Björnesparr, Head of Marketing and Communications Sverige, tfn + 46 73 050 92 85, erika.a.bjornesparr@caverion.com

Contact us or subscribe

Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige 0730-50 92 85 erika.a.bjornesparr@caverion.se 
Prenumerera på nyheter