19.10.2016 Pressmeddelande

Caverion levererar styrsystem till ny sjukhusbyggnad i Uppsala

Caverion utför projekt värt 20 miljoner SEK när Akademiska Sjukhuset bygger nytt

Det nya J-huset står färdigt sommaren 2018 och kommer mäta 10 våningar och ha en total golvyta på 60 000 m2. Caverion levererar alla styrsystem till nybygget vilket bland annat innebär tekniskt avancerade lösningar för de olika undersöknings- och behandlingssalarna. Projektet är värt 20 miljoner SEK och installationsstart beräknas till november 2016.

De senaste tre åren har Caverion och slutkunden Uppsala läns landsting samarbetat i liknande projekt i sjukhusmiljöer. Exempelvis har Caverion utfört arbete på Tierps Vårdcentral, Kungsgärdets Vårdcentral och i tidigare projekt på Akademiska Sjukhuset.

"Det är ett komplext projekt som ställer höga krav på både utförande och kvalitet i de tekniska lösningarna. Givetvis underlättar det att vi redan har en bra relation med slutkunden och att vi har erfarenhet av deras förutsättningar och kravbilder. Jag är övertygad om att vi kommer att leverera en tekniskt avancerad och väl fungerande lösning", säger Jerry Johansson, Servicechef Caverion.

Projektering och planering pågår och projektet beräknas vara avslutat i juni 2018. Skanska är beställare och generalentreprenör och Uppsala Läns Landsting är byggherre och slutkund. 


Nedladdningar

Contact us or subscribe

Jerry Johansson Servicechef Sala Caverion Sverige Tel: +46 (0) 70 584 99 86 E-mail: jerry.johansson@caverion.com
Prenumerera på nyheter