Vasakronan

Fastighetsbolaget Vasakronan valde Caverion Energy Balance till byggnaden Fjalar, en klimatvänlig CO2-lösning som ersätter traditionella installationer för värme och kyla.

 
 

Energieffektiv CO2-lösning

Ersätter traditionella installationer för värme och kyla.

Intelligent automatationslösning

Systemet producerar steglöst kyla, värme och varmvatten till fastighetens hyresgäster

Naturligt köldmedium

Ofarligt för miljön

 

Kundbehov

  • De fastighetstekniska systemen i den industribyggnaden Fjalar i centrala Uppsala byggd på 1860-talet, hade tjänat ut och fastighetsägaren Vasakronan behövde investera i en ny lösning för energiförsörjningen.

  • Vasakronan behövde en klimatvänlig energieffektiv CO2-lösning för tydliga energibesparingar. 

Lösning

  • Själva CO2-maskinen, den reversibla värmepumpen Huurre Eco Balance, är kompakt och ryms i ett mindre
    teknikrum. 
  • Maskinen producerar steglöst kyla, värme och varmvatten till fastighetens hyresgäster.
  • Energiförsörjningssystemet kontrolleras och styrs via Caverions intelligenta automationslösning, iTop.
    iTop samlar information från alla styrenheter i systemet för att optimera övergripande prestanda och energieffektivitet, inklusive kylsystem, värmeåtervinning samt koppling till fastighetsautomationen.

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som omfattar 167 fastigheter och en total area om 2,4 miljoner kvadratmeter. Vasakronan äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Merparten av beståndet ligger i Stockholm. 

Vasakronan räknar med att installationen av Caverion Energy Balance kommer att minska industrifastighetens energianvändning från 140 kWh per kvadratmeter och år till 35–40 kWh per kvadratmeter och år, vilket är väldigt lågt för en fastighet byggd på 1880-talet.

 

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss

 

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Andra tjänster som kan vara intressanta