Ebook smartview

Så möter du 6 av utmaningarna i dina fastigheter & skapar kontroll med hjälp av data

Ökade kundförväntningar, hårdare regelverk och växande klimatfokus. Europeiska fastighetsägare står inför stora förändringar. För att fortsätt öka fastigheternas värde i en föränderlig miljö, krävs investeringar i ny teknik. Vi har tagit fram den här guiden för att hjälpa beslutsfattare skapa största möjliga värde utifrån förändringarna och att dra nytta av den teknologiska utvecklingen. Guiden leder dig genom de största omställningarna som fastighetsägare och fastighetsförvaltare behöver förhålla sig till idag, och vi ommer med förslag på hur du med teknikens hjälp kan hitta lösningar.