XNK Therapeutics - Anläggning för läkemedelsproduktion

GMP-anläggning (Good Manufacturing Practice) med tillhörande forskningslaboratorium på 350 kvadratmeter för NK-cellsterapi byggs i Novum i Flemingsberg. Totalentreprenad där flera av Caverions discipliner ingår: renrum, ventilation, rör, el och automation.

 

 
 
 

Kundbehov

  • Projektering och installation av renrum med höga renhetsklasser samt installation av tillhörande övriga tekniska installationer. Detta för att NK Therapeutics ska kunna ta fram läkmedelskandidater för olika cancerformer, inledningsvis läkemedel för behandling av multipelt myelom.


Lösning

  • Totalentreprenad där flera av Caverions discipliner ingår: renrum, ventilation, rör, el och automation. I leveransen ingår även rena gaser i form av tryckluft och koldioxid. Renrummen byggs med Caverions egenutvecklade renrumssystem CleanPlus.
  • Caverion bygger anläggningens renrum på sammanlagt 150 kvadratmeter, varav sju rum håller B-klass. Valideringen av renrummen utförs av Caverion enligt gällande regulatoriska krav – EU GMP samt ISO 14644 för renrum.

XNK Therapeutics är ett av pionjärföretagen inom cellterapi. Företaget har utvecklat en innovativ och världsledande plattformsteknologi som ger det en framstående position inom autologa NK-cellsterapier.

Projektet är enormt installationstätt och kan liknas vid ett komplicerat pussel med många bitar där alla delar måste monteras i en viss ordning för att passa. Det ställer mycket höga krav på kompetens och uppfinningsrikedom för alla som deltar i projektet.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss

 

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Andra tjänster som kan vara intressanta