Region Västerbotten - Norrlands universitetssjukhus

Som första sjukhus i Sverige bygger Norrlands universitetssjukhus en reservvärmeanläggning som tar tillvara restvärmen från både avgaser och kylvatten från sjukhusets stora reservkraftanläggning.

 
 
 

Kundbehov

  • Installation av utrustning som tar tillvara restvärmen från både avgaser och kylvatten från sjukhusets stora reservkraftanläggning så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid allvarlig händelse.

Lösning

  • Projektering och installation av vs och ventilation i reservvärmeanläggningen. En viktig del i projektet är installationen av den 2,7 ton tunga avgaspannan som återvinner värmen från avgaserna från reservkraftanläggningen.

Norrlands universitetssjukhus i Umeå är ett svenskt sjukhus som drivs av Region Västerbotten. Sjukhuset är granne med Umeå universitet och har också ett nära samarbete med dess medicinska fakultet. Sjukhuset är det största i Norrland och bland de största i landet.

Den nya reservvärmeanläggningen kommer att kunna producera 75 procent av sjukhusets värmebehov under lång tid. Räknar man bort administration och andra ej verksamhetskritiska delar av sjukhuset, så täcker anläggningen hela vårdens värmebehov..

 

Vill du veta mer?

Book a meeting

 

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Andra tjänster som kan vara intressanta