Smart är nyckelordet för energibesparing

Caverion har jobbat med stora energieffektiviseringsprojekt långt innan energikrisen kom och har hjälpt våra kunder att rusta sig för kriser innan detta blev aktuellt. Vi har bland annat hjälpt Söderhamn kommun, Nordanstig kommun med energibesparing och EPC-projekt

Vi är ett heltäckande teknikföretag som erbjuder många olika tjänster bland annat: 

  • Förstudie
  • Energiutredning
  • Okulärbesiktning
  • Åtgärdsförslag

Kontakta oss så berättar vi mer om vårt erbjudande!

 

Inventera och analysera din energianvändning

Genom att inventera och analysera energianvändningen i dina byggnader spar du pengar och blir mer klimatsmart. 
Visste du att driften i en byggnad står för ungefär 80 procent av livstidskostnaderna och att hela 50 procent kommer från energiförbrukning?
Vi har tagit fram ett erbjudande där vi inventerar och analyserar er anläggning med syfte att hitta energibesparingsåtgärder. Vi har lång erfarenhet av energioptimering inom fastigheter med många referenser.

I inventeringen ingår:
• Besök hos er för mätning, termografi och kartläggning av olika installationer
• Översyn och inblick i inställningar och värden i olika styr- och reglersystem
• Fördjupad analys av fastighetens klimatskal och tekniska installationer
• Rapport med åtgärdspaket och investeringsplan på energibesparande åtgärder
• Genomgång tillsammans där vi diskuterar rapporten

Energideklaration och OVK – lagkrav för alla fastigheter

Känner du till att det är ett lagkrav för samtliga fastigheter att ha en giltig energideklaration och OVK? Syftet med myndighetskraven är att främja en effektivare energianvändning och en god inomhusmiljö för alla som bor eller vistas i byggnaderna.
Visste du att driften i en byggnad står för ungefär 80 procent av livstidskostnaderna och hela 50 procent kommer från energiförbrukning.

Vi har tagit fram ett erbjudande där vi utför kombinerad OVK-besiktning och energideklaration för att få en klar bild över byggnadens totala energiförbrukning och dessutom komma med åtgärdsförslag. Vi har lång erfarenhet av olika besiktningar och energioptimering inom fastigheter med många referenser.

I erbjudandet ingår att utföra OVK och Energideklaration av vår certifierade personal i enighet med lagkraven.
• OVK – avisering och tidbokning, kontrollmätning med protokoll samt åtgärdsförslag för optimalt ventilationssystem
• Energideklaration – insamling av energistatistik och areauppgifter, okulär besiktning av fastighet samt färdig energideklaration med åtgärdsförslag

 

Kontakta oss

Resultat

4
Amir Souresrafil
Energiingenjör / Certifierad energiexpert
Mikael Björk
Distriktschef Syd Service
David Wibrand
Servicechef
Emma Andersson
Energiingenjör / Certifierad energiexpert
 

Välkommen!

Jägershillgatan 18
213 75 Malmö

Tel: +46 40316700

Vi hjälper våra kunder att lyckas