#energywise | Minskar energibehovet med 30 procent

Smart lösning minskar energibehovet för bostadsrättsförening med 30 procent. Genom att återvinna värmen i frånluften i fastigheterna minskar HSB brf Skogens energibehov med hela 30 procent om året. Detta tack vare installationen av ett FX-ventilationssystem som via värmeväxlare återanvänder överskottsvärmen från lägenheterna för uppvärmning av fastigheterna.

Systemet kostar i och för sig en slant, men investeringen betalar sig relativt snabbt tack vare minskade kostnader för el och fjärrvärme, säger Joakim Eklöf, energiingenjör HSB Norr och föreningens projektledare.
Beslutet att investera i ett FX-system togs i samband med att föreningen genomförde ett antal
underhållsåtgärder. Bland annat renoverades värmekulvertarna, stam- och radiatorventiler byttes.

– Brf Skogen är en av de första HSB-föreningarna i Umeå som installerar ett FX-system. Den första FXinstallationen gjorde vi 2014, och vi har mycket goda erfarenheter från den, berättar Joakim Eklöf.

Brf Skogens nya FX-ventilationssystem består av 10 frånluftsaggregat, tre värmeväxlare, ett par kilometer
rörledningar med köldmedium samt styr- och reglerteknik. Caverion har fungerat som totalentreprenör för
projektet.

– Genom att installationen minskar behovet av köpt fjärrvärme kunde vi också reducera undercentralerna
från fyra till tre. Det minskar både underhållskostnader och abonnemangsavgifter för fjärrvärme, berättar Dan
Rundgren, Caverion, plats- och projektchef för installationen.

Eftersom brf Skogens fastigheter hade installerad frånluftsventilation var förutsättningarna perfekta
för FX-ventilation i de tio fastigheterna, byggda 1972. FX-systemet driftsattes oktober 2022, lagom till den
norrländska vintern. Beroende på energipriser räknar föreningen med att spara 600 000–700 000 kronor om
året.

Förutom FX-installationen i brf Skogen har Caverion hjälpt HSB Norr med andra underhålls- och renoveringsåtgärder under de drygt tio år som de samarbetat. Flera av projekten har handlat om energiåtgärder.

– Caverion är en seriös och kunnig aktör. Vi har goda erfarenheter av dem, både från det här projektet och
andra projekt. Det dyker alltid upp problem vid ombyggnader och deras medarbetare kommer alltid med bra
förslag på lösningar, säger Joakim Eklöf