I Almedalen bygger vi öar av hopp och nätverk för ett hållbart samhälle

Almedalsveckan står för det öppna samhället och Caverion vill bidra med goda exempel och att initiera samtal som kan leda till en mer hållbar framtid. Caverion Sveriges vd Uno Lundberg finns på plats även under årets vecka för att tillsammans med kollegor, kunder och branschvänner bygga vidare med goda intentioner.

Sedan 1968 samlar Almedalen en hög densitet av svenska makthavare i det som tidigare kallades Politikerveckan. Numera kommer deltagarna från civilsamhället, företag och allehanda organisationer.

För Caverion är detta en viktig vecka och även i år står energifrågan i fokus – en fråga där så många som möjligt måste agera i rätt riktning. Även hur vi ska lösa kompetensbristen i vår bransch och säkerheten i fastigheter och byggda miljöer är ämnen som vi vill lyfta. 

Läs mer om Caverions Almedalsvecka

”Att skapa hållbara resultat för människor, företag och omvärld via fastighetsteknik är nyckeln i vår strategi. Det betyder att vi genom våra lösningar påverkar våra kunders fastighetstekniska miljöer och utvecklar långsiktiga lösningar som förbättrar hållbarhet och energieffektivitet. På så sätt gör vi vår del för att ’rädda planeten’”, säger Uno Lundberg.

En av Caverions styrkor är kombinationen av bredd och djup. 

”Ingen kan göra allt, alla kan göra något men vi, på Caverion, kan göra mer än de flesta. Flera av de stora samhällsfrågorna är de vi arbetar med att lösa varje dag. Energifrågan, som sagt, men andra exempel är säkerhetsfrågor, digitalisering och automation, vind-, sol- och vattenkraft”, berättar Uno. ”Johan Rockström har sagt något i stil med: ’Just nu består klimatarbetet av öar av hopp i en ocean av förtvivlan’. Vi är med och bygger de öarna – för oss är hållbarhetsfrågan vardag och på riktigt – det vill vi diskutera med andra i Almedalen och komma fram till en plattform som fler kan arbeta ifrån.”

Bland de organisationer och initiativ som Caverion är del av kan nämnas Energy Efficiency Movement, och tankesmedjan Fokus Energieffektivisering.

”Vår bransch kopplas ofta till enstaka discipliner och vår marknad beskrivs ofta som ’traditionell’. Men vår bransch har ett ansvar att använda sin fulla potential för att bidra till upprustning av fastighetsbestånd och den tekniska kunskap vi har möjliggör både resultat och innovationer. En paradox är att vår bransch på många sätt är lika spännande som telecom-, spel- eller musikbranschen men att vi inte riktigt nått ut med det än. På en arena som Almedalen har vi ytterligare en chans att lyfta viktiga framtidsfrågor som hållbarhet och energi tillsammans med andra. Det är viktigt för att locka ung och ’mångfaldig’ kompetens som ska ta branschen vidare.”

Vad kommer du att säga till dem du möter i Visby under Almedalsveckan?
”Att jag är både stolt, glad och extremt motiverad att få jobba för ett företag som gör skillnad på riktigt. Vad kan vara viktigare på lång sikt än att få möjligheten att göra vår del av att rädda planeten, att dessutom få ha riktigt roligt när vi tillsammans gör det och utforskar nya sätt att göra det på varje dag? Prata med oss och var med på en resa i rätt riktning!"

Vem från Caverion vill du träffa – och vilken av våra experter vill du bjuda in till ett panel- eller runda-bord-samtal? Här kan du se våra experter.

Kontakta vår projektledare Fredrik B Nilsson