#hållbarhet | Om avfall som resurs under Construction Summit

Vid en runda bords-diskussion under årets Construction Summit var Caverion Sveriges hållbarhetschef Camilla Slunge inbjuden. Ämnet var ”Avfall är en tillgång - så kan systemet förbättras”.

I samtalet spanade panelen närmare på hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och ökad säkerhet genom ett mer effektivt system för återvinning och cirkularitet när det gäller råvaror.

”För oss är detta en del av vårt strategiska tema Hållbarhet. Avfall – eller som jag föredrar att kalla det: resurs – är en fråga som alla branscher måste diskutera. Hur ska denna resurs hanteras och tas tillvara på bästa sätt?  Inom installationsbranschen handlar det mycket om att arbeta på de högre nivåerna av cirkularitet som att öka underhåll för att förlänga livstid. Därefter att ytterligare minska mängden som behöver återvinnas genom reparation och återbruk”, säger Camilla Slunge.

Samtalet arrangerades av Ragn-Sells som också bidrog med panelens andra deltagare Sanna Lind, chef samhällskontakter, Pär Larshans, hållbarhetschef samt Sara Björnberg, som är chef hållbar utveckling på Bonnier Fastigheter.

LYSSNA PÅ INSPELNINGEN AV SAMTALET HÄR!


Vem tar hand om cirkulärtänket i din verksamhet? 

Vi kan vara din nya partner - kontakta Caverion här!