Klimatvänlig CO2-lösning för värme och kyla ger stora energivinster

De fastighetstekniska systemen i den gamla industribyggnaden i centrala Uppsala hade tjänat ut och fastighetsägaren Vasakronan tittade på nya lösningar för energiförsörjningen. Fastighetsbolaget valde Caverion Energy Balance, en klimatvänlig CO2-lösning som ersätter traditionella installationer för värme och kyla.

Vi valde CO2-lösningen av flera skäl, dels för att det är ett naturligt köldmedium, ofarligt för miljön. Till skillnad mot F-gaserna, där vi i dag inte känner till konsekvenserna för miljön när de bryts ner. Dels för att den energi du hämtar från luften alltid finns där. Och det vi vet i dag är bra ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, säger Erik Aronsson, projektchef Vasakronan. (Här träffar du Erik i ett filmklipp där han berättar mer om projektet!)

– Caverions CO2-lösning är spännande på många sätt. Maskinen producerar steglöst kyla, värme och varmvatten till fastighetens hyresgäster, det krävs ingen spetskomplettering av fjärrvärme. Och då är restaurangen i fastigheten ändå storförbrukare av varmvatten, fortsätter han.

Hjärtat i det energieffektiva CO2-systemet är den reversibla värmepumpen Huurre Eco Balance.
Innan installationen var energianvändningen i fastigheten cirka 140 kWh per kvadratmeter och år. Målsättningen är att minska den till 35–40 kWh per kvadratmeter och år, vilket är väldigt lågt för en fastighet byggd på 1880-talet.

– I dagsläget (oktober 2022) har vi minskat energianvändningen till cirka 80 kWh per kvadratmeter och år, en
minskning med cirka 10 procentenheter från september. Nu fortsätter vi med intrimning och injusteringar för att utnyttja anläggningens fulla kapacitet, berättar Erik Aronsson. CO2-systemet driftsattes våren 2022 och anläggningens kylförmåga sattes på hårt prov under årets heta sommardagar.

– Vi hade som mest 33 grader varmt utomhus och CO2 systemet producerade den kyla som fastigheten behövde, säger Erik Aronsson.

Själva CO2-maskinen, den reversibla värmepumpen Huurre Eco Balance, är kompakt och ryms i ett mindre
teknikrum. Systemet kontrolleras och styrs via Caverions intelligenta automationslösning, iTop, en viktig nyckel i installationen. iTOP samlar information från alla styrenheter i systemet för att optimera övergripande prestanda och energieffektivitet, inklusive kylsystem, värmeåtervinning samt koppling till fastighetsautomationen.

- CO2-system är ett miljövänligt alternativ för uppvärmning, komfortkyla och kylanläggningar som kan bidra
till att lösa dagens allvarliga klimatproblem, framhåller Fredrik Strengbohm, teknisk chef Caverion.
I samband med installationen av CO2-systemet uppgraderades även styr- och reglertekniken i fastigheten.