"Välplanerat och strukturerat"

Framtidsbygget är Region Gävleborgs namn för projektet som även inkluderar sjukhuset i Gävle. Båda sjukhusen genomgår en omfattande modernisering för att och ge bästa möjliga hälso- och sjukvård även i framtiden, och den sammanlagda byggnadsinvestering uppgår till miljardbelopp.

– Vi totalrenoverar sjukhuset samtidigt som all vård pågår som vanligt. Tack vare noggrann planering, riskanalyser och nära samverkan mellan entreprenörer och verksamheten så fungerar det bra, faktiskt bättre än jag väntade mig. Dessutom följer vi tidplanen. I dagsläget ligger vi till och med lite före, berättar David Persson, region Gävleborgs byggprojektledare för etapp ett, den första av om- och nybyggnadens fem etapper.

Etappen påbörjades 2020 och omfattar två vårdbyggnader på fem och sju våningar vardera. Här ska bland annat öron-näsa-hals, centraloperation och akuten få moderna nya lokaler.

I stort sett alla vårdavdelningar i byggnaderna rivs till stomrent för att ge plats för alla nya installationer och modern sjukhusinredning.

– Sjukhuset är byggt på 1960-talet så takhöjden är inte anpassad efter dagens krav på medicinska installationer. Det ställer höga krav på entreprenörernas projektering och montage, säger David Persson.
Caverion utför installationerna för medicinska gaser, ventilation och vs på etapp ett.

– Caverions projektledning har stor förståelse för verksamheten, både för den vård som utförs i dag och vårdens behov på lång sikt, säger David Persson.

Johan Tundal, Caverions distriktschef, menar att det bland annat kan förklaras av att flera av Caverions projektledare tidigare arbetet med den stora ombyggnaden av Norrlands Universitetssjukhus, NUS, i Umeå.

– Den erfarenheten har vi stor nytta av i det här projektet, säger han.

För att frigöra de ytor som ska byggas om har projektledningen planerat långt i förväg. Bland annat så har man byggt sex temporära operationssalar i moduler som dockats till byggnad 08 genom en platsbyggd korridor. Här har Caverion kopplat in försörjningen av medicinska gaser från sjukhusets ordinarie gasdistribution.

För att minimera störningarna på vården utförs en del arbeten under kvällar, nätter och helger. Förutom etapp ett pågår också etapp två av projektet. Etappen omfattar en ny teknikbyggnad, en tillhörande administrativ byggnad samt ett utbyggt kulvertsystem. Där projekterar och installerar Caverion medicinska gaser, ventilation och vs.

– Caverion är en strategisk underentreprenör i samverkansentreprenaden, säger Camilla Pihlqvist, projektledare för etapp två.

– Den nya teknikbyggnaden kommer att förbättra sjukhusets robusthet och ha redundans i alla tekniska system, vilket är en förutsättning för framtida byggnationer på sjukhusområdet, fortsätter hon.

För att minska sjukhusets energianvändning byggs en geoenergianläggning i teknikhuset. Ett smart termiskt system som främst är till för process- och komfortkyla. Systemlösningen är framtagen av Caverion.

– Vår lösning kommer att minska sjukhusets värmeförbrukning med 2 500 MWh om året, en minskning med cirka 30 procent av den totala värmeförbrukningen, berättar Johan Tundal.

Ombyggnaderna av hus 7 och 8 beräknas vara färdiga 2024. Den nya teknikbyggnaden och kulvertsystemet beräknas stå klart 2026.