#Energywise: Från Bryssel för ett mer energiklokt Europa

Det senaste halvåret har Walter Deltin, som till vardags arbetar för Caverion, varit på plats i maktens korridorer i Bryssel. Som praktikant, men också som delaktig i att ta fram nya lagförslag på energiområdet. Walter är en del av unionens energibesparingsarbete.

I september 2022 tog Walter tjänstledigt från jobbet på Caverion i Södertälje för att åka till EU:s solar plexus. Som energiingenjör med master från KTH är han intresserad av att utveckla energisystem och av energieffektivisering. I Bryssel har han fått chansen att sätta sig in i de övergripande energifrågorna på högsta politiska nivå.

”Jag har under halvåret fördjupat mig i policyarbete , men också i att skriva lagförslag och ändringstips för diverse lagförslag eftersom ett energimarknadsdirektiv är på gång.”

En stor del av tiden på plats i EU:s centrum handlar om att visionera fram vad som bör göras för att försöka pusha samhället framåt. När det handlar om energi finns nästan ingen fråga högre på agendan i denna tid, just för att den är knuten till både inflationen och kriget i Ukraina.

”Energifrågan är verkligen den mest högaktuella vi kan prata om just nu. Det gäller såväl transport och hälsa, som att ställa om till förnybart för att minska partiklar och att göra oss mer oberoende. En bred fråga med många ingångar! Det är nya lagförslag på gång – bland annat det som innefattas av The European Green Deal och i vågorna av Fit for 55-målsättningen. Ett av dem är revideringen av Energy Performance of Building Directive (EPBD), om hur nya och gamla fastighetsbestånd ska kunna bli mer energieffektiva och vilka krav som ska ställas”, berättar Walter.

Marknad för energieffektivisering

En omröstning om direktivet är på gång i vår och olika delar ska implementeras vid olika tillfällen. 2050 är det exempelvis tänkt att hela unionen ska vara klimatneutral fullt ut. Så hur kan ett företag som Caverion bidra med kunskaper och insatser för att nå målen?

”Att lobba gentemot politiker och påpeka att detta är en bra satsning som är praktiskt genomförbar är en sak som Caverion kan göra. Det är positivt för oss eftersom det skapar en marknad för energieffektivisering, bland annat för de EnPC-projekt som vi erbjuder. Vi har kompetensen och nu handlar det mycket om förståelsen och investeringsviljan hos våra kunder. Gemensamt kan vi lyckas att bli mer energiförståndiga – över hela  Europa!”

"Ge pengar till dem som har sparat"

 Så vad vill då Walter hälsa alla bolag ute i Europa från EU-perspektivet?

”Jag tycker att man behöver analysera energiarbetet som genomförts de senaste tio åren, eftersom Europa nu vill bli energioberoende. Och fundera igenom vilka åtgärder som skulle ha hjälpt till om det uppstår liknande situationer igen. Vi kan faktiskt inte alltid räkna med högkonjunktur. Genom att använda så lite energi som möjligt så blir vi mer motståndskraftiga. Det är bättre än att uppfinna akutåtgärder när det blir problem.”

Mer läsning om de nämnda lagförslagen:

European Green Deal

Energy Performance Directive

Energy Performance of Buildings

RePowerEU