Smart elväg testas på Gotland

På en 1,6 kilometer lång sträcka mellan Visby flygplats och centrala Visby finns sedan 2020 världens första trådlösa elväg för tunga lastbilar och bussar. Här testas teknik för trådlös eldrift under verkliga förhållanden. Teknik som kan ta Sverige ett steg närmare elektrifierade vägar för att minska koldioxidutsläppen från den tunga transportsektorn.

Bakom demonstrationsprojektet i Visby står Smartroad Gotland, under ledning av det israeliska företaget Electreon Wireless, som har utvecklat laddningstekniken. Den bygger på serier av 1,5 meter långa platta kopparspolar ingjutna i gummi som monteras åtta centimeter under asfalten i vägen. Via induktion överförs el till testfordonen som kör på vägen, en buss och en tung lastbil, och som har strömmottagare monterade på underredet.

– Vår lösning har flera fördelar jämfört med andra sorters elvägar. Tack vare att tekniken är placerad under mark krävs inget underhåll. Det behövs heller ingen kylning eller sladdar för att ladda - det är bara att köra. Vår lösning fungerar också för alla typer av fordon. Även om vår lösning kräver längre elvägar än andra
metoder, så skapar vår induktionslösning incitament för fordonstillverkarna att minska batteristorleken, säger Petra Carlenarson, projektledare kommunikation för Smartroad Gotland samt konsult för Electreon.

Styrning av laddningen sker via kontrollskåp som monterats med jämna mellanrum längs med vägen. Caverion har dragit el– och fiberkablar till skåpen.

– Det är en häftig lösning att kunna ladda bilen medan man kör, säger Andreas Girfalk, servicechef Caverion.
Våren 2022 uppgraderades elkraftmatningen till kontrollskåpen på en 400 meter lång sträcka av testvägen, från AC (växelström) till DC (likström). Genom uppgraderingen kunde laddeffekten i testbussen höjas från 75 kWh till 90 kWh.

– Vi är mycket nöjda med de resultat som försöken hittills givit. Tack vare erfarenheter från det här projektet har vi bland annat kunnat öka tempot i den pilotstudie som Electreon genomfört med samma teknik i Brescia, Italien. Där testade vi även tekniken på en personbil, berättar Petra Carlenarson.

Försöket med den trådlösa elvägen på Gotland avslutas i mars 2023.