Verksamhetsrådgivning

Våra expertteam jobbar tillsammans med kunderna rörande affärsutveckling och för ​att, bland annat, uppnå följande fördelar:

  • Förbättrad produktivitet och prestanda
  • Ökad kundnöjdhet
  • Lägre kostnader
  • Minskad miljöpåverkan
  • Strategiska konkurrensfördelar
Målet med Caverions tjänst är att identifiera effektiviseringsmöjligheter.

Vi erbjuder verksamhetsrådgivning inom följande områden: 

  • Utvärdering och analys av anläggningar och fastigheter
  • Utvärdering och analys av den operativa verksamheten
  • Technical Due Diligence 

Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss